Leveranserna till Boliden Garpenberg har upphört. Test hos annat anrikningsverk förbereds.

Lovisagruvan är nu inriktat på testanrikning hos ett annat anrikningsverk än Bolidens i Garpenberg. (Se närmare i vår bokslutskommuniké från den 4 februari.) Produktionen i januari om 2 529 ton med 7,6 % zink och 7,5 % bly var något under plan bl.a. beroende på att det kalla vädret gjorde ventilationsschaktet infruset.

Malmlagret har därmed ökat med 2 500 ton till 4 000 ton. Den första testleveransen planeras bli ca. 5 000 ton. I januari 2015 levererades 2 267 ton torrvikt med en zinkhalt på 8,3 % och en blyhalt på 4,9 %.

Metallpriserna under januari uttryckta i SEK per ton, utvecklade sig så att zinkpriset var nästan oförändrat medan blypriset sjönk med 3 %. Jämfört med januari 2015 var zinkpriset 25 % lägre och blypriset 5 % lägre.

(se bild i bifogad PDF för diagram Metallpriser)

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com    

Prenumerera

Dokument & länkar