Marknadsmeddelande 68/18 - Lovisagruvan AB:s aktier handlas exkl. utdelningden 23 mars 2018

Report this content

Förutsatt godkännande på årsstämman den 22 mars 2018 handlas aktierna (LOVI) exklusive rätt till utdelning från och med den 23 mars 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 22 mars 2018.  

Styrelsens förslag till utdelning är 4,00 SEK per aktie. 

Avstämningsdag är den 26 mars 2018. 

Information om aktien:
Kortnamn: LOVI
ISIN-kod: SE0000418873
Orderbok-ID: 410A
CFI: ESVUFR
FISN: LOVISA/SH
Föreslagen utdelning: 4,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 23 mars 2018

Stockholm den 19 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se