Produktionen över plan och leverans enligt plan i juni

Produktionen i juni var 3 876 ton (mot 2 020 i juni 2016) vilket var över plan. Totalt har 22 142 ton producerats under första halvåret 2017 (20 694), en ökning med ca 7 %.

En båtlast på 4 583 ton levererades i juni (0). Ytterligare en båtlast skulle levererats i slutet av juni men den blir försenad till 9 juli på grund av fördröjd ankomst av beställt fartyg.

Se diagram - Produktion och Leveranser (ton) - i bifogat dokument

Malmlagret var 22 300 ton i slutet av juni (17 100 ton i slutet av juni 2016).

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet för metallpriserna uttryckta i SEK per ton sjönk ytterligare något i juni men de vände upp i slutet av månaden. Zinkprisets månadsgenomsnitt sjönk med 1 % och blypriset var nästan oförändrat jämfört med maj. Jämfört med priserna i juni 2016 var zinkpriset 33 % och blypriset 30 % högre.

Se diagram - Metallpriser (SEK per ton) - i bifogat dokument.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar