Produktionen under och leveranserna över plan i september 2017

Produktionen i september blev 3 384 ton (mot 3 300 i september 2016) vilket var under plan men en ökning mot förra året. Hittills i år har 30 086 ton producerats (27 618), en ökning med 9 %.

Två båtlaster med sammanlagt 9 140 ton levererades i september (0). Totalt har 40 756 ton levererats per september (2 989).

Malmlagret var 12 000 ton i slutet av september (25 355 ton i slutet av september 2016).
(se diagram i bifogad pdf)

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet för zinkpriset uttryckt i SEK per ton steg under september med 3 % och för bly var det oförändrat. Jämfört med priserna i september 2016 var zinkpriset 22 % och blypriset 6 % högre.
(se diagram i bifogad pdf)

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar