Tidigareläggning av bokslutskommuniké

Kommunikén för bokslutet för 2017 har varit planerad att publiceras den 8 februari 2018.

Kommunikén planeras nu bli publicerad redan den 30 januari 2018.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 
Göran Nordenhök 070 511 32 12
nordenhok.g@gmail.com           

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar