Klas Östergren en av de tolv i nytt kulturråd

Förläggare, författare, producenter, journalister, musiker och curatorer – tolv namnkunniga kulturpersonligheter är nu en del av Lunds universitets nystartade kulturråd. Ledamöterna i rådet ska verka både som rådgivare och komma med idéer kring kultursamverkan.

- Universitetet rymmer mycket kultur som behöver synas bättre i samhället. Vi behöver också öka vår samverkan med kulturen i samhället. Det ska bli riktigt roligt att få spåna kring hur universitetet kan stärka sin kultursamverkan och ta fram tydliga strategier på hur det kan göras, säger vicerektor Bo Ahrén med ansvar för samverkan.

- Det känns såklart väldigt inspirerande att göra detta arbete tillsammans med denna samling av namnkunniga kulturpersonligheter, alla med lång och bred erfarenhet av sina respektive områden.
Lunds universitet har en omfattande kulturverksamhet som spänner över alla discipliner. Dels finns utbildning och forskning inom konst, musik, teater och litteratur, dels har universitetet ett flertal museer och samlingar med stora kulturella värden.Flera utställningar och konserter för allmänheten anordnas årligen i universitetets regi.

Kulturrådets ledamöter är:
Journalist Kattis Ahlström
Intendent Elisabeth Alsheimer, Konstakademien
Dekan Ingrid Elam, konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
VD Jesper Larsson, Malmö Live
Litterär chef Daniel Sandström, Albert Bonniers förlag
VD Martin Martinsson, Musik i Syd
Författare Katarina Mazetti
Curator Sune Nordgren, Kivik Art Centre
Domprost Kerstin Hesslefors Persson, Lunds domkyrka
Bokförläggare Sigrid Rausing, Granta Books
Journalist Per Svensson, Sydsvenskan
Författare Klas Östergren, ledamot i Svenska Akademien

Rådet har till uppgift att:
- vara en diskussionspart och ett idéforum i universitetets arbete för att forma en
strategi över universitetets kultursamverkan
- vara rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan
- bidra till att synliggöra universitetets roll i, och för, kulturen.

Kulturrådet leds av rektor och består, förutom av ett råd med åtta till tolv externa ledamöter, även av vicerektor för samverkan samt en studentrepresentant. Mandatperioden är tre år för alla ledamöter utom för studentrepresentanten som sitter på ettårsmandat.

För mer information kontakta:
Bo Ahrén, vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, telefon: 046-222 70 75 bo.ahren@rektor.lu.se

Prenumerera