Lunds universitets skånska Forskarturné bjuder på föreläsningar om mörk materia, arabisk musik och valblindhet

Höstens program omfattar mer än 100 föreläsningar, 49 bibliotek och en ämnesbredd som sträcker sig från mörk materia till hur barn lär sig ett nytt språk. Lundaforskare föreläser över hela Skåne, från Vellinge och Trelleborg i sydväst, till Bromölla och Simrishamn i öst. 

Alla föreläsningar är gratis och öppna för allmänheten. De genomförs på bibliotek i Skåne, och syftar till att sprida kunskap om universitetets pågående forskning till en intresserad allmänhet, på ett tillgängligt och engagerande sätt.

– Lunds universitet ska verka för hela regionen och detta är ett sätt att nå ut till grupper som kanske inte besöker Lund och tar del av den forskning som finns här. Det bidrar till att öppna upp universitetet och tvätta bort den stämpel av elitism som vissa kanske fortfarande förknippar med den akademiska världen, säger Åsa Grunning, projektledare vid Lunds universitet och initiativtagare till Forskarturnén.

Intresset har också varit stort sedan initiativet startade 2015. Vid årsskiftet kommer föreläsare från Lund att ha genomfört närmare 800 föreläsningar på skånska bibliotek. Ämnena har också varierat, och omfattat allt från åldrande, gener och tarmbakterier, till miljöpolitik, ljuset från Big Bang och Dickens författarskap. 

Åsa Grunning tror att det växande intresset har olika anledningar. Dels handlar det om att forskarna själva får en chans att berätta om sina forskningsresultat på ett populärvetenskapligt sätt, något som blir allt viktigare idag när forskningens betydelse för samhällsutvecklingen blir alltmer erkänd, inte minst som motvikt till att förebygga faktaresistens och falska nyheter som säger sig vila på vetenskaplig grund. 

Dels beror det på att biblioteken får möjlighet att skapa intressanta föreläsningsprogram som tilltalar deras kommuninvånare. De väljer nämligen själva vilka föreläsningar som ska genomföras i kommunen. Ofta ingår forskarföreläsningarna i olika satsningar som ett fokus på åldrande eller miljö och hållbarhet.

Hon hoppas att initiativet kommet att fortsätta att utvecklas över tid, och på sikt omfatta alla skånska kommuner. 

– Mötesplatser där forskning och allmänhet kan mötas är ovärderliga, inte minst nu i valtider. Och biblioteken är offentliga rum som är öppna för alla. Vår förhoppning är att föreläsningarna kan väcka tankar, frågor, och kanske en vilja till att vidareutbilda sig i framtiden, avslutar Åsa Grunning.

Program för höstens forskarföreläsningar 2018 på Lunds universitet

Bibliotek somvill medverka i Forskarturnén?
Kontakta Noomi Egan, avdelningen samverkan, noomi.egan@kommunikation.lu.se, för mer information.

Att delta är kostnadsfritt och öppet för alla bibliotek i Skåne. 

Kontakt:

asa.grunning@fsi.lu.se
046-222 39 33

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera