Oväntade beteendet vid skogsbränder

Report this content

Vid omfattande skogsbränder kan människor behöva evakueras från sina hem. En ny studie bekräftar vikten av tidig information till boenden: människor som flyr hemmen kör nämligen bil långsammare än annars, trots att tiden är knapp.

Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH, Lunds universitet, är expert på evakuering vid skogsbränder  hur människor beter sig och hur olika myndigheter kan informera, både förberedande och när krisen är ett faktum. Tillsammans med kollegor från andra universitet på olika håll i världen har han närstuderat flera bränder och även utvecklat simulationsverktyg som exempelvis kommuner kan använda.

– Skogsbränder med dödlig utgång beror ofta på att informationen når fram för sent, säger han.

Det är viktigt med snabb information av fler skäl än att brandförloppet kan gå fort. I många mindre orter finns bara en väg till och från samhället. Risken för trafikstockning blir därmed stor. En ännu värre risk är att vägen inte alls går att använda om elden står i vägen.

Nya resultat förstärker vikten av snabb information och tidig evakuering.

– Hittills har beräkningar utgått från befintliga trafikförhållanden. Man har tagit för givet att folk beter sig som vanligt.

Men folk beter sig inte som vanligt. I forskarnas analys av trafikdata framkom att trafikanter kör saktare än annars. Och detta oavsett om trafiken är tät eller gles. Skillnaden är betydande och viktig eftersom varje minut kan vara livsavgörande, framhåller Enrico Ronchi.

Vad är orsaken till detta beteende?

– Vår tolkning är att man är rädd att råka ut för en trafikolycka och därför minskar hastigheten. Det är på sätt och vis ett rationellt beteende. Det finns en falsk föreställning att folk får panik i sådana här situationer och beter sig irrationellt och inte hjälper varandra. Tidigare studier visar att så inte är fallet. Att få tidig information är jätteviktig och gärna på så många sätt som möjligt, säger han.

Sverige har hittills varit relativt förskonat från skogsbränder med dödlig utgång. Skogsbranden i Västmanland år 2014 krävde ett dödsoffer.

– Men det är bara en tidsfråga innan vi ser värre skogsbränder till följd av faktorer som klimatförändringar, skogsförvaltning och urbanisering i närheten av skogarna, enligt Enrico Ronchi.

Så här gick studien till

Forskarna studerade omfattande trafikdata från en brand 2019 i Kincade, Kalifornien. 70 000 datapunkter från 25 platser om fordonsrörelser analyserades. Informationen jämfördes med motsvarande data under normala förhållanden. Skillnaden i hastighet var signifikant och fanns oberoende trafikintensitet. 

Artikeln “Traffic dynamics during the 2019 Kincade wildfire evacuation” I Transportation research part D: transport and environment, 116, 103610 : https://doi.org/10.1016/j.trd.2023.103610

Författare: Rohaert, A., Kuligowski, E. D., Ardinge, A., Wahlqvist, J., Gwynne, S. M., Kimball, A., Benichou N, & Ronchi, E.

Aktuella projekt som Enrico Ronchi jobbar med:

WUI-NITY: a platform for the simulation of wildland-urban interface fire evacuation

WUITIPS: Wildland-Urban-Interface Fire Touristic Infrastructures Protection Solutions.

Kontaktuppgifter till Enrico Ronchi (talar helst engelska) +46760728083 enrico.ronchi@brand.lth.se +46 46 222 7694

Enrico Ronchis profil i Lunds universitet forskardatbas https://portal.research.lu.se/en/persons/enrico-ronchi

Kontaktuppgifter till Enrico Ronchi (talar helst engelska) enrico.ronchi@brand.lth.se +46 46 222 7694

Prenumerera

Media

Media