Rekordresultat för Lunds universitets holdingbolag

Report this content

Med tolv nya bolagsinvesteringar, fyra noteringar, två industriella exits och ett positivt resultat om drygt 21 miljoner kronor gör LU Holding sitt bästa resultat någonsin. Sedan starten 1997 har bolaget investerat i drygt 100 bolag genom åren och har nu byggt upp ett långsiktigt investeringskapital på närmare 100 miljoner. Siffrorna framgår av holdingbolagets nyligen offentliggjorda årsredovisning.

En stor anledning till bolagets framgångar kan sökas i det kulturskifte som håller på att ske inom Lunds universitet. Allt fler forskare och studenter vill se sina idéer omsättas i produkter och tjänster och söker hjälp på vägen. Idéflödet till universitetets innovationsprocess var under 2017 större än någonsin – med nära 400 mottagna idéer från forskare och studenter.

- LU Holding har också visat sig vara en uppskattad kanal för investerare som letar efter spännande och innovativa projekt. Att marknaden visar stort intresse för kunskapsbaserade bolag och har kapital att investera spelar också roll. Det är lättare för dessa bolag att få kapital idag än för några år sedan, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör och VD för LU Holding.

Gemensamt för merparten av de närmare 60 nuvarande bolagen i holdingbolagets portfölj är att de är baserade på den kunskap och forskning som finns vid Lunds universitet. För några månader sedan genomförde LU Holding sin hundrade investering, i bolaget UmanSense AB, ett medtech-bolag vars produkt förutser strokeanfall innan de sker med hjälp av sensorer och algoritmer.

Det långsiktiga investeringskapitalet, som nu alltså närmar sig 100 miljoner kronor, utgör en god grund för framtiden menar Linus Wiebe.

- Det gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt under många år framöver. Jag ser framför oss en mycket positiv utveckling som kommer att ge ringar på vattnet i form av fler bolag som har möjlighet att se dagens ljus. Något som i sin tur kan leda till ökad tillväxt i samhället i form av nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.

LU Holdings framgång bygger på långsiktigt arbete, menar Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet:

- Viss forskning, men inte all, kommer som bäst till nytta genom att kommersialiseras och detta synsätt börjar få större spridning och acceptans inom akademin. Vi har också fått ett bra stöd på plats som fokuserar på forskarnas behov och kunskaper i kommersialiseringsprocessen, säger han.

Fakta LU Holding:
•    Lunds universitets innovationsverksamhet består av LU Innovation och LU Holding. Verksamheten är uppdelad på en stödjande del (LU Innovation) och en investerande del (LU Holding). Dessa båda delar fungerar som en enhet med ett gemensamt uppdrag och en gemensam ledning.
•    LU Holding AB, ägs av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet vilket bidrar till tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige.
•    Via LU Holding kan universitetet arbeta operativt med att ta nya innovationer till marknaden – genom att ingå delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till att licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag. Holdingbolaget stöttar nybildade bolag såväl operativt som finansiellt.
•    LU Holding gjorde sin första investering 1997 i bolaget Bioinvent International AB, som i dag är listade på Nasdaq OMX. Sedan dess har LU Holding investerat i 100 bolag, varav 16 noterats hittills och fyra sålts till industriella investerare. 76 av bolagen är fortfarande aktiva i sin ursprungliga bolagsform.
•    Verksamheten i LU Holding accelererade ordentligt under 2017. Under året gjordes tolv investeringar och sedan årsskiftet 2017/18 har redan fem nya investeringar genomförts. Vid årsskiftet var LU Holding delägare i 57 bolag, varav 6 är noterade.
•    Baserat på information hämtad från årsredovisningar mellan 1999 och 2016 går det att utläsa att de, per den tiden, 86 delägda LU holdingbolagen, skapat närmare 4000 årsarbeten i Sverige, attraherat nära fem miljarder SEK i externt kapital och bidragit med skatteintäkter på över en miljard SEK.

För ytterligare information
Linus Wiebe, innovationsdirektör och VD för LU Holding
Tel: 046-222 12 51, 0733-451240
E-post: linus.wiebe@innovation.lu.se
https://www.innovation.lu.se/

Prenumerera