Via Eslöv – Erik Penser delar ut resestipendium till juridikstudenter

Res var du vill i världen så länge du startar i Eslöv. Så lyder stadgarna för resestipendiet ”Via Eslöv” som delas ut vid Juristernas examenshögtid lördagen den 15 juni 2013. I år delar affärsmannen Erik Penser ut stipendiet. Media hälsas välkommen till ceremonin.

Det är Sällskapet Lundajurister som förvaltar Stiftelsen Wilhelm Pensers Minnesfond, vars resestipendium vänder sig till studenter som läser juridik vid Lund universitet. Stipendiet kan sökas för studier eller praktik utomlands. Resan kan gå till valfri ort i utlandet men ska påbörjas i Eslöv.

I år hålls examenshögtiden för Lunds juriststudenter den 15 juni. Arrangörer är Sällskapet Lundajurister, Juridiska fakulteten och Juridiska föreningen. 140 studenter med familj och vänner deltar i årets examenshögtid.

Tre studenter får i år dela på sammanlagt 9000 kronor i resestipendier från Stiftelsen Wilhelm Pensers Minnesfond.

Erik Penser, nyvald hedersledamot i Sällskapet Lundajurister, är son till Eslövsadvokaten Wilhelm Penser som är grundare av Stiftelsen Wilhelm Pensers Minnesfond.

Hålltider den 15 juni:

9.30  Samling för diplomanderna utanför Allhelgonakyrkan

10.00 -12.00 Högtidsceremonin i Allhelgonakyrkan samt tillkännagivande av resestipendiaterna

12.30 Fotografering vid Universitetshuset

13.00 -15.00 Lunch på Café Athen.

För mer information om stipendiet kontakta:

Advokat Karin Ebbinghaus, ordförande i Sällskapet Lundajurister, tel 010 – 614 55 33, e-post Karin.Ebbinghaus@vinge.se

För mer information om examenshögtiden kontakta:

Studieadministratör Hans Liepack, tel 046 – 222 11 33, e-post hans.liepack@jur.lu.se

Prenumerera