Icon Medialab investerar i e-learning-företaget LUVIT

Icon Medialab investerar i e-learning-företaget LUVIT LUVIT avser förvärva WebCat Icon Medialab förvärvar ca 8% av e-learningföretaget LUVIT i en riktad nyemission. Jesper Jos Olsson, en av Icon Medialabs grundare, tar plats i LUVIT:s styrelse. Samtidigt avser LUVIT att förvärva verksamheten i Icondelägda WebCat. Lundabaserade LUVIT ska noteras på Nya Marknaden och genomför under perioden 15 - 30 maj en riktad nyemission via E. Öhman J:or Fondkomission AB. - Icon Medialabs engagemang ger LUVIT stora möjligheter att snabbt etablera oss på den internationella marknaden, säger Magnus Nyhlén, VD LUVIT. LUVIT, som är en teknikleverantör inom e-learning, planerar att etablera sig i 30 länder inom två år, bla USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien. LUVIT och WebCat tecknar även ett Letter of Intent om förvärv av WebCats rörelse. WebCat ägs av Icon Medialab till 49,5 procent samt av Bonnierförlagen AB m fl. WebCat är ett bolag som bland annat bedriver utveckling av programvaror inom e-learning. Affären är bland annat villkorad av sk due dilligence samt godkännade från LUVITs styrelse och WebCats bolagssstämma. - Nu ökar möjligheterna att skapa en stark position inom e-learning, säger Fredrik Svensson, en av grundarna av WebCat. Om e-learning E-learning är distribution, administration och kommunikation av kunskap som bygger på användning av alla typer av elektroniska media. Genom e- learning blir lärandeprocessen effektivare och ger bättre resultat, genom användning av interaktiva elektroniska media såsom Internet, Extranet och Intranet, satellitsändningar, ljud- och videoband, interaktiv TV och CD- ROM. Marknaden för e-learning kan delas upp i tre olika affärsområden; innehållsleverantörer, tjänsteleverantörer och teknikleverantörer. För mer information, kontakta: Karin Johansson, IR-ansvarig Icon Medialab International, 070-437 90 20, E-post: karin.johansson@iconmedialab.se Jörgen Hasth, Vice VD, Strategisk affärsutveckling, LUVIT AB, 0736-331283, E-post: Jorgen.Hasth@luvit.com Fredrik Svensson, Marknadsansvarig WebCat, 0704-599002, E-post: Fredrik@webcat.se Fakta om Icon Medialab Icon Medialab International är ett av världens ledande e-handels och Internetkonsultföretag och tillhandahåller innovativa, strategiska, kreativa lösningar till kundföretag i Europa, USA och i Asien. Företaget bildades 1996 och nätverket omfattar kontor i Beligen, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Malaysia, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. Icon Medialab International är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.iconmedialab.com Fakta om LUVIT LUVIT erbjuder en teknisk mjukvaruplattform för kunskaps- och kompetenshantering inom medelstora- och större företag och organisationer. LUVIT:s strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande lokala aktörer inom IT-konsulting, innehållsleverantörer och utbildningsinstitut för att kunna erbjuda en helhetslösning för e-learning för varje enskild kund. Partner i Sverige är bland andra WM-Data, Icon Medialab och Lernia. Bland kunderna återfinns företag som SIF, Skandia, K-world och Lernia. Ambitionen är att bli den tekniska standarden för e-learning. LUVIT AB startades i mars 1999 som ett resultat av ett projekt vid Lunds universitet. Företagets ägare är Lunds universitet Holding AB, Andante Holding och TeknoSeed AB. LUVIT har 26 anställda med huvudkontor i Lund. Idag finns bolaget etablerat i Sverige, Norge och Danmark. Målet är att vara etablerade på omkring 30 marknader senast i slutet av år 2002. Mer information finns på www.luvit.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01270/bit0002.pdf

Dokument & länkar