Icon Medialab tecknar e-learningavtal med Lernia och LUVIT

Icon Medialab tecknar e-learningavtal med Lernia och LUVIT Lernia och LUVIT har tecknat ett avtal som innebär att Lernia, i sin fortsatta satsning på e-learning, ska använda webbaserade lärverktyg från LUVIT. I samband med detta tecknas ett avtal med Icon Medialab Syd om drygt 1 000 licenser av e-learningplattformen LUVIT 3.0. Lernia AB har beslutat att använda LUVIT-systemet som plattform i sina webbaserade utbildningar. Icon Medialab Syd, som är partner till LUVIT, har tecknat avtalet med Lernia. - Affären ger Lernia en flexibel teknisk plattform för e-learning, säger Martin Sundin, Icon Medialab Syd. För Lernia innebär övergången bland annat snabbare utveckling, större flexibilitet och effektivare kursadministration. - Lernia har under ett par år utvärderat ett stort antal lärverktyg och konstaterat att det har saknats verktyg som uppfyller alla kriterier avseende teknisk uppbyggnad, pedagogiskt upplägg, användbarhet, flexibilitet och inte minst möjligheterna att vidareutveckla systemet. Valet av LUVIT 3.0 är ett stort steg i rätt riktning, säger Stein Ertzgaard, IT-direktör på Lernia. - Vi har valt LUVIT som leverantör av främst två anledningar, säger Stein Ertzgaard. Dels är LUVITs arkitektur flexibel och möjligheterna för integration och vidareutveckling goda. Dels har LUVIT ett nätverk av utvalda företag och organisationer där vi drar nytta av varandras erfarenheter, kunskaper och kontaktnät, både när det gäller affärer och utveckling av verktygen. Icon Medialab Syd och Lernia är båda viktiga partners i detta nätverk. Avtalet gör också Lernia till certifierad LUVIT-partner när det gäller utbildning och innehåll. Lernia kommer även att samarbeta med LUVIT om den fortsatta utvecklingen av verktyget, bland annat när det gäller verktygets pedagogiska upplägg och innehåll. E-learning är det område inom internetvärlden som idag uppvisar den snabbaste tillväxttakten. Enligt IDC beräknas värdet av den totala e-learningmarknaden att uppgå till över 7 miljarder dollar år 2002. - E-learningmarknaden är väldigt expansiv. LUVIT ska ge andra teknikleverantörer, som amerikanska Saba och Docent, en rejäl match på den internationella marknaden, lovar Magnus Nyhlén, VD, LUVIT AB. På Lernia tror man att utvecklingen inom e-learning bara har börjat och att de företag som på sikt kommer att lyckas är de som hittar det smartaste sättet att kombinera teknik med innehåll och pedagogik och där de traditionella utbildningsformerna blandas med nya och anpassas efter den enskilda individens behov. - Det som skiljer LUVIT AB från andra på e-learningmarknaden är att vi inte erbjuder kurser, inget innehåll och inga IT-konsulttjänster kring e- learning. Hjärtat i vår strategi är att enbart koncentrera oss på att leverera vår tekniska plattform och certifiera partners som bl a säljer licenser till sina kunder och implementerar LUVIT 3.0 i affärssystemen, säger Magnus Nyhlén. Om e-learning E-learning är distribution, administration och kommunikation av kunskap som bygger på användning av alla typer av elektroniska media. Det innebär att e-learning ska möjliggöra användningen av såväl Internet, Extranet och Intranet, som sattellitsändningar, ljud- och videoband, interaktiv Tv och CD-ROM. Marknaden för e-learning kan delas upp i tre olika affärsområden; innehållsleverantörer, tjänsteleverantörer och teknikleverantörer. Innehållsleverantörer författar och publicerar kunskapsinnehåll. Tjänsteleverantörer tillhandahåller värdeskapande kringtjänster som portaler, design av innehåll samt anpassning och utveckling av befintliga tekniska system för e-learning. Teknikleverantörer utvecklar system som möjliggör e-learning som exempelvis affärssystem för kunskaps och kompetenshantering eller författarverktyg för olika typer av media och format. Fakta om LUVIT LUVIT är en teknikleverantör inom e-learning. Företaget erbjuder en teknisk plattform för kunskaps- och kompetenshantering inom medelstora- och större företag och organisationer. LUVITs strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande aktörer inom IT-konsulting, innehållsleverantörer och utbildningsinstitut för att erbjuda en helhetslösning för e-learning. Partners i Sverige är bland andra WM-Data, Icon Medialab och Lernia. Ambitionen är att bli den tekniska standarden för e-learning. LUVIT AB startades i mars 1999 som ett resultat av ett projekt vid Lunds universitet. Företagets ägare är Lunds universitet Holding AB, Andante Holding och TeknoSeed AB. LUVIT har 27 anställda med huvudkontor i Lund. Idag finns bolaget etablerat i Sverige, Norge och Danmark. Målet är att vara etablerade på omkring 30 marknader senast i slutet av år 2002. Mer information finns på www.luvit.com. Fakta om Lernia Lernia är Sveriges största företag inom kompetensutveckling och utbildning för vuxna, med verksamhet på omkring 110 orter i Sverige och drygt 2 400 personer anställda. Sedan bolagiseringen 1993 är företaget ett helägt statligt aktiebolag. Visionen är att vara ett kompetensföretag i världsklass och affärsidén att utveckla de många för ett föränderligt arbetsliv. Målgrupper är de människor som behöver vidareutveckling i sina nuvarande jobb och de som befinner sig utanför arbetsmarknaden, men vill utveckla sin kompetens. Varje år utbildas mer än 75 000 personer av Lernia. Mer information finns på www.lernia.se Kontaktpersoner Magnus Nyhlén, VD, LUVIT AB Tel 0736-33 12 81 E-post magnus.nyhlen@luvit.com Stein Ertzgaard, IT-direktör, Lernia AB Tel 070-377 65 15 E-post stein.ertzgaard@lernia.se Martin Sundin, Icon Medialab Syd Mobil 0708-999 109 E-post martin.sundin@iconmedialab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01070/bit0002.pdf

Dokument & länkar