LUVIT omorganiserar och presenterar en heltäckande e-learning lösning

LUVIT omorganiserar och presenterar en heltäckande e-learning lösning LUVIT AB "Luvit" lanserar ett heltäckande e-learning produktkoncept, LUVIT e-learning System Solution och genomför samtidigt en omorganisation som syftar till att gå från en intensiv produktutvecklings- och etableringsfas in i en kommersialiseringsfas. LUVIT e-learning System solution innehåller de delar som den internationella standardiseringsorganisationen IMS tagit fram för att definiera ett teknikstöd för e-learning. Programpaketet stödjer hela kedjan från paketering och produktion av kursmaterial till administration, genomförande och uppföljning. Det ger Luvits kunder ett komplett system för hantering av fysiska och virtuella kurser. Luvit fick under den senare delen av år 2000 flera bevis på att produktkonceptet och den utvecklingsmetodik man använder är internationellt mycket konkurrenskraftig, bl.a. vid flera större upphandlingar av e-learning system, samt då man som enda e-learning produkt (LUVIT Education Centre 3.1) genomgått certifieringen för MS Windows 2000 server. Luvit har under år 2000 etablerat distributionsnätverk i 12 länder och bland dessa återfinns ledande verksamhetskonsulter som WM-data, Logica, ATOS och Icon Medialab. Drygt 25 partner i 12 länder kommer att arbeta med integration av Luvits programpaket inom medelstora och större organisationer. - Vi har genom detta visat att vårt produktkoncept i kombination med vår partnerstrategi är framgångsrikt, säger Magnus Nyhlén grundare av Luvit. I samband med att Luvit nu går in i en kraftig kommersialiseringsfas ställs organisationen om för att möta de nya kraven. Nuvarande VD och grundare Magnus Nyhlén kommer i sin nya roll i organisationen huvudsakligen att arbeta med konceptutveckling samt den långsiktiga strategin. Han kommer föreslås att ingå i bolagets styrelse vid nästa bolagsstämma. Till ny VD har Ola Möllerström utsetts. Ola Möllerström har arbetat inom Luvit sedan våren 2000 med ansvar för produktutveckling. Han kommer tidigare från Ericsson Mobile Communications där han arbetat som ansvarig för projekt inom supply-chain management. En större andel av de anställda kommer att fokusera på kundbearbetning på prioriterade marknader, vilket innebär ett ökat stöd till Luvits kunder och partner. Det nya fokus som Luvit genomför möjliggör optimering och effektivisering av den operativa personalstyrkan och Luvit reducerar från 54 till 32 personer i Lund och Stockholm. Den fas Luvit nu går in i, kommer att vara mindre kapitalkrävande. Vidare kommer huvudägarna; Lunds universitet, Andante Holding och Teknoseed att tillföra bolaget ytterligare kapital. - Genom de förändringar vi genomför när vi går in i denna nya fas, samt Olas erfarenhet av koordination och projektstyrning i komplexa partnerrelationer är Luvit än bättre rustat för att bli en av de ledande leverantörerna av system för e-learning i världen, säger Jan Stellinger, styrelseordförande Luvit. För ytterligare information, kontakta: Ola Möllerström, VD LUVIT AB +46 70-269 12 24, ola.mollerstrom@luvit.com Fredrik Svensson, Informationsansvarig LUVIT AB +46 70-269 13 02, fredrik.svensson@luvit.com Om LUVIT LUVIT AB (publ) utvecklar programvaror för e-learning inom medelstora och större företag och organisationer. Programvarorna finns tillgängliga på tio språk. Företagets strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande lokala aktörer inom IT-konsulting, innehållsproduktion och utbildning för att kunna erbjuda kundanpassade helhetslösningar för e-Learning. Partnernätverket inkluderar bland andra Microsoft, WM-Data, Icon Medialab, Lernia, Atos, Parity, Logica, Doxa Consulting, WebLearning, Webgnosis, Celemi, M2S, Kabel New Media Southern Europe och Interwise. För vidare information, vänligen besök: www.luvit.com LUVIT AB (publ) Box 117 221 00 Lund SVERIGE Tel: 046-222 12 89 Fax: 046-222 08 25 E-post: pressinfo@luvit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar