Microsoft väljer LUVIT som e-learning-partner

Microsoft väljer LUVIT som e-learning-partner Microsoft i Sverige och LUVIT inleder ett samarbete som innebär att Microsoft öppnar sina marknadsföringskanaler på företagsmarknaden för LUVITs mjukvaruplattform för e-learning. Parterna kommer också att samarbeta kring produktutveckling och kvalitets-säkring av LUVITs produkter. Samarbetet gäller i första hand Sverige, men kommer sannolikt att utvidgas till övriga Europa. - Vi förväntar oss att LUVITs produkter inom e-learning området, i kombination med deras affärsmodell, snabbt kommer att innebära ett stort mervärde för alla de företag som använder sig av Microsoft Windows 2000, säger Niclas Dahl, partneransvarig på Microsoft AB. Avtalet innebär också att Microsoft och LUVIT kommer att samarbeta kring marknadsföring och utbyte av affärskontakter på företagsmarknaden, både i Sverige och internationellt. - Vårt breda samarbete med Microsoft kommer att förkorta våra produkters "time to market" och på så sätt kraftigt underlätta vår expansion, säger Magnus Nyhlén, VD för LUVIT. Ett led i samarbetet består i att LUVITs mjukvara, LUVIT 3.0, certifieras för Windows 2000 Server. För närvarande finns endast cirka 50 applikationer i världen som har denna certifiering och LUVITs målsättning är att bli en av de allra första webb-applikationerna som klarar de högt ställda kraven. Certifieringen innebär att produkten anpassas för Windows 2000 miljö, kvalitetssäkras och medför att företag kan implementera LUVIT 3.0 enklare och snabbare. - Vid den första utvärderingen i april i år erhöll LUVIT 3.0 betygen 5, 4 och 5 på Microsofts femgradiga skala gällande Windows 2000 server certifieringen, säger Magnus Nyhlén på LUVIT. Certifieringsprocessen och betygssättningen visar att vår teknik håller hög klass, vilket är ett stort steg på vägen mot vårt mål att skapa den tekniska standarden för e- learning, Om e-learning E-learning är distribution, administration och kommunikation av kunskap som bygger på användning av alla typer av elektroniska media. Marknaden för e-learning kan delas upp i tre olika affärsområden. Innehållsleverantörer som författar och publicerar kunskapsinnehåll. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller värdeskapande kringtjänster såsom portaler, design av innehåll samt anpassning och utveckling av befintliga tekniska system för e-learning. Teknikleverantörer som utvecklar system som möjliggör e-learning, som exempelvis affärssystem för kunskaps- och kompetenshantering eller författarverktyg för olika typer av media och format. Fakta om LUVIT LUVIT är ett mjukvaruföretag, som levererar produkter inom e-learning området. Företaget erbjuder en teknisk plattform för kunskaps- och kompetenshantering inom medelstora- och större företag och organisationer. LUVITs strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande aktörer inom IT-konsulting, innehållsleverantörer och utbildningsinstitut för att erbjuda en helhetslösning för e-learning. Partners i Sverige är bland andra WM-Data, Icon Medialab och Lernia. Ambitionen är att bli den tekniska standarden för e-learning. LUVIT AB startades i mars 1999 som ett resultat av ett projekt vid Lunds universitet. Företagets ägare är Lunds universitets utvecklings AB, Andante Holding, TeknoSeed AB och Icon Medialab International. LUVIT har 27 anställda med huvudkontor i Lund. Idag finns bolaget etablerat i Sverige, Norge och Danmark. Målet är att vara etablerade på 30 marknader senast i slutet av år 2002. För mer information besök www.luvit.com. Fakta om Microsoft AB Sedan Microsoft grundades 1975 har verksamhetens mål varit att utveckla programvara som underlättar, effektiviserar och gör det roligt att arbeta med datorer. Microsofts vision är att skapa innovativ programvara som ger människor tillgång till tjänster, information och kommunikation oberoende av tid, plats och verktyg. 1985 etablerade sig Microsoft i Sverige, Microsoft AB, och något år senare bildades dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Sedan 1999 ingår också de baltiska länderna i organisationen. I Norden finns cirka 460 anställda och Microsoft Corp har drygt 35,000 anställda över hela världen. Det finns 61dotterbolag i världen som är säljbolag. Nästan all forskning och programutveckling sker på Microsoft i USA, men viss forskning bedrivs även vid Cambridge universitet i England, samt i Beijing, Kina För mer information besök www.microsoft.se. Kontaktpersoner Magnus Nyhlén, VD, LUVIT AB Tel 0736-33 12 81 E-post magnus.nyhlen@luvit.com Niclas Dahl, partneransvarig Microsoft AB Tel 08-752 56 00 E-post niclasd@microsoft.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000524BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000524BIT01110/bit0002.pdf

Dokument & länkar