Pressrelease delårsrapport januari-juni 2001

Pressrelease delårsrapport januari-juni 2001 · Volito AB blev ny huvudägare i LUVIT AB tillsammans med Lunds universitet. · Tre nyemissioner genomfördes som totalt inbringade LUVIT 35,1 mkr före emissionskostnader. · Vid extra bolagsstämma beslutades om ny styrelse. Styrelseordförande från och med den 12 juni 2001 är Karl-Axel Granlund, Volito AB. · Försäljningen under perioden uppgick till 4,5 (12,0) mkr. · LUVIT slöt fem nya partneravtal och antalet kunder ökade med 27. · Försäljning och marknad har bottnat under perioden och omsättningen bedöms öka väsentligt under kommande perioder. · Styrelsen har beslutat att verka för en O-lista notering under första halvåret år 2002. · LUVIT har uppnått målsättningen att reducera de månatliga rörelsekostnaderna till ca 3 mkr per månad före avskrivningar. · Målsättningen att generera ett positivt kassaflöde i slutet av 2001 ligger fast. Året har inletts med en relativt svag försäljning. Bolagets kundfokusering har dock lett till 27 nya kunder under perioden och det totala antalet kunder uppgår till ca. 70. En av de nya kunderna är Posten Norge som under 2001 genomför ett av Norges största utbildningsprojekt. LUVIT arbetar idag intensivt med flertalet kunder för att hjälpa dem växa till volymanvändare. Målsättningen för 2001 är att ett 10-tal kunder ska ha fler än 5 000 användare vid årets slut. "Den nya ägarkonstellationen, en anpassad kostnadsstruktur och det fortsatt stora intresse våra kunder och övriga marknaden visar för LUVIT och våra lösningar erbjuder en mycket bra grund att arbeta vidare på och gör att jag ser med stor tillförsikt på framtiden", säger Ola Möllerström, VD LUVIT AB. Genom lanseringen av LUVIT e-Learning System Solution uppnådde bolaget flera milstolpar och tog därmed ett stort steg mot visionen av en "bästa möjliga lösning". Utöver den fortsatta utvecklingen av LUVITs produktportfölj breddade bolaget under kvartal två sitt tjänsteutbud. Idag erbjuder LUVIT, i nätverk med partners, lösningar mot utvalda kundsegement och deras behov inom pedagogik, kundanpassning, projektledning, implementation, integration och drift. För ytterligare information, kontakta: Ola Möllerström, Verkställande direktör LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00, 046 - 10 12 24 e-post: president@luvit.com Karl Malmström, Ekonomichef LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00, 046 - 10 12 19 e-post: CFO@luvit.com Om LUVIT AB LUVIT AB (publ) utvecklar tekniska lösningar för e-Learning inom medelstora och större företag och organisationer. Företagets strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande lokala aktörer inom IT- konsulting, innehållsproduktion och utbildning för att kunna erbjuda kund-anpassade helhetslösningar för e-Learning. LUVIT är genom partneravtal etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Latin Amerika. Partnernätverket inkluderar bland andra Microsoft, WM-Data, ErgoBluegarden, Icon Medialab, Lernia, Atos, Parity Group, Logica, GrupoDoxa, WebLearning, Celemi, M2S och Interwise. Bland kunderna återfinns företag som Volvo, SIF, Skandia, K-World, Lernia, Parity Training, Posten Norge, Cegos, Afnor och Skania. Aktien är noterad på Nya Marknaden på OM Stockholmsbörsen. För vidare information, besök: www.luvit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00600/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar