Tydlig och klar bild av marknaden

Tydlig och klar bild av marknaden för LUVIT För att nå framgång krävs en tydlig och klar bild av marknaden, hur kunders behov ser ut och hur delmål under kommande år ska uppnås. LUVITs bild av dagens e-Learningmarknad är nu förtydligad utefter de behov som uppstått under de senaste årens utveckling, samt dagens och framtidens förutsättningar. Som en följd av detta förtydligar LUVIT sin vision och affärsidé som följande: LUVITs Vision LUVIT skall bli en internationellt ledande leverantör på utbildningsverktyg med hjälp av dagens och framtidens tekniska möjligheter. LUVITs Affärsidé LUVIT skall underlätta utbildning inom alla typer av verksamheter med hjälp av högkvalitativa verktyg som är öppna för olika pedagogiska metoder. Våra produkter och tjänster skall vara oberoende av teknisk miljö och genom starkt fokus på användarens behov skapa den kvalitet som leder till lönsamhet. Förändringar i LUVITs styrelse Peter Honeth har meddelat att han i samband med bolagets ordinarie bolagsstämma av tidsskäl kommer att avböja omval som ordinarie styrelseledamot. Per-Olof Hegg, enhetschef för Näringslivsenheten vid Lunds universitet, kommer att ersätta Peter Honeth i bolagets styrelse, som bestäms på ordinarie bolagsstämman den 19 april. För ytterligare information, kontakta: Ola Svantesson VD och försäljningschef, LUVIT AB Tfn: 046 - 10 12 00 E-post: ola.svantesson@luvit.com LUVIT i korthet LUVIT AB (publ) tillverkar och utvecklar tekniska produkter för utbildning. LUVIT startade som ett projekt på Lunds universitet för utveckling av ett verktyg för distansutbildning och bolaget bildades 1998 i Lund, Sverige. LUVIT är noterat på Nya marknaden vid Stockholmsbörsen och agerar i huvudsak på den europeiska marknaden. LUVITs kunder är bland andra Dansk Teknologisk Institut, Göteborgs universitet, Lernia, Lunds universitet, Ministery of Education Bejing, Posten Norge BA, SIF, Skandia, Sony Ericsson Mobile Communications, Stockholms Universitet och Vellinge Kommun LUVITs Europeiska samarbetspartners är bland andra Bull, Compaq Computer, ErgoBluegarden, Interwise, Lernia, Logica och Microsoft Sweden AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar