M2S och PricewaterhouseCoopers inleder samarbete

M2S och PricewaterhouseCoopers inleder samarbete M2S Sverige AB och PricewaterhouseCoopers har inlett ett försäljnings- och produktionssamarbete. Avtalet ger M2S en mycket stark partner med globala förgreningar och ett flertal gemensamma projekt har redan påbörjats. Sam- arbetet mellan M2S och PricewaterhouseCoopers gäller i ett första steg den nordiska marknaden med målsättningen att utvidga samarbetet i och utanför Europa. PricewaterhouseCoopers ingår i M2S Production Partner Program vilket inne- bär att de har möjlighet att själva producera interaktiva utbildnings- och informationsprogram, s k e-learning applikationer. Dessa kan sedan använ- das för utbildning i PricewaterhouseCoopers egenutvecklade applikationer samt som ett stöd i de förändringsprocesser som de genomdriver hos sina kunder - speciellt i relation till ERP, CRM och eBusiness implementering- er. - Samarbetet med PricewaterhouseCoopers är ytterligare ett naturligt steg i vår strategi att samarbeta med ledande internationella partners på glo- bal basis. Att PricewaterhouseCoopers, ett av världens ledande Management Consulting-företag, väljer M2S som partner visar ytterligare styrkan i vårt e-learning koncept och att e-learning blir en allt viktigare del i utvecklingen av humankapitalet hos företag världen över, säger Harald Nil- sonne, VD M2S Sverige AB. M2S samarbete sker främst med PricewaterhouseCoopers konsultverksamhet där M2S e-learning koncept blir ett värdefullt instrument vid förändringar och vid införande av stora system och affärsprocesser hos PricewaterhouseCo- opers kunder. - Samarbetsavtalet med PricewaterhouseCoopers har öppnat en ny och mycket attraktiv marknad för oss då vi nu kan tillhandahålla e-learning även till olika affärssystem (ERP) utöver vårt tidigare utbud till de större office- applikationerna, säger Christian Friis Johansen, Vice President Marketing M2S Sverige AB. PricewaterhouseCoopers blir härmed först ut bland M2S partners att delta i företagets Production Partner Program. De får härigenom tillgång till M2S produktionsverktyg och kan producera kundanpassade e-learningsystem för distribution via Internet eller kundens eget intranät. För M2S innebär detta en utvidgning av produktionsverksamheten och dess kapacitet, vilket ger ytterligare möjligheter att på kort tid skapa effektiva e- learningprodukter som anpassats efter kundens specifika behov. - I och med samarbetet med M2S har vi ytterligare byggt ut vår portfölj av ledande e-learning partners, som utgör en del av vårt fundament som den ledande Learning Integrator för stora verksamheter. Samarbetet ger oss stora möjligheter att leverera värde till de klienter som håller på att anpassa sina lärprocesser till kraven i Internetekonomin. Många verksamhe- ter har idag implementerat e-learninglösningar för utbildning i standard- program. Med detta samarbete är vägen öppen för att införa e-learning av hög kvalitet som en utbildningsmodell även för komplexa system inom ERP, CRM och e-business. Våra förväntningar är höga på samarbetet med M2S, sä- ger Jan Henriksen, Partner på PricewaterhouseCoopers, Danmark. M2S affärsidé är att utveckla, producera och sälja interaktiva program för Web Based Training och e-learning. Programmen inom IT-utbildningsområdet marknadsförs under varumärket Wit, vilka idag produceras och marknadsförs på tio språk. M2S har idag drygt 190 anställda med egen verksamhet i Dan- mark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har sedan lanseringen av Wit 1994 sålt över 1 miljon licen- ser till mer än 7 000 kunder i 17 länder. Den 6 december 1999 noterades företaget på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Christian Friis Johansen VD Vice President Marketing M2S Sverige AB M2S Sverige AB tel: +46 8 506 424 46 tel: +45 39 15 04 62 harald.nilsonne@m2s.com christian.johansen@m2s.com Jan Henriksen Jörgen Lauge Sörensen Partner eLearning Konsulentchef PricewaterhouseCoopers, Danmark PricewaterhouseCoopers, Danmark tel: +45 39 45 93 60 tel: +45 39 45 93 27 jan.henriksen@dk.pwcglobal.com jorgen.l.sorensen@dk.pwcglobal.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar