M2S slutför förvärvet av Prokoda

M2S slutför förvärvet av Prokoda M2S har planenligt slutfört förvärvet av Prokoda AG genom en slutlig reglering av tilläggsköpeskillingen. M2S erlägger totalt 15 MDEM av maximalt möjliga 30 MDEM. Tilläggsköpeskillingen som uppgår till ca 65,5 MSEK betalas med 407 972 st nyemitterade M2S aktier serie B, motsvarande en kurs om 78,10 kr, samt kontant med 33,6 MSEK. Sammanlagt och slutgiltigt har M2S härmed för 100 procent av aktierna i Prokoda AG erlagt 129,6 MSEK kontant samt 2 711 390 st M2S aktier serie B. Antalet aktier i M2S uppgår nu till 19 261 390 aktier efter full utspädning av utestående teckningsoptioner. Den av förvärvet resulterande goodwillposten bedöms uppgå till ca 500 MSEK. "Vi ser att förvärvet av Prokoda på en rad punkter redan varit framgångsrikt och vi har under det andra halvåret 2000, som en direkt följd av den nu stärkta positionen på den viktiga tyska marknaden, kunnat slutföra ett antal viktiga affärer. Inte minst väsentlig i detta sammanhang är naturligtvis den stora order som i höstas erhölls från Deutsche Post, och som är värd minst 170 Mkr över fyra år." säger Harald Nilsonne, vd M2S, i en kommentar. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB 08-506 424 00 harald.nilsonne@m2s.com M2S är Europas ledande e-learning företag inom IT-utbildning. Programmen, vilka marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWIN, kan levereras på elva språk. M2S har cirka 470 anställda med egen verksamhet i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har idag mer än 10 000 kunder i 22 länder, varav Tyskland svarar för mer än hälften av verksamheten. M2S är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar