M2S Sverige AB DELÅRSRAPPORT 1 januari-30 september 2000

M2S Sverige AB DELÅRSRAPPORT 1 januari-30 september 2000 M2S erhåller rekordorder i Tyskland värd minst 170 Mkr * I oktober erhöll M2S en order från Deutsche Post om minst 170 Mkr. Ordern löper över fyra år och innebär att Deutsche Post outsourcar stora delar av sin e-learning verksamhet till M2S. I samband med detta förvärvas också Deutsche Posts interna e-learningbolag. Ordern torde, globalt sett, vara den enskilt största ordern inom e-learning industrin. * Försäljningen ökade under perioden 1 januari - 30 september 2000 med 92 procent och uppgick till 170,8 (89,0) Mkr. * Rörelseresultatet uppgick till -57,0 (-19,2) Mkr efter goodwillavskrivningar. * Utlandsförsäljningen ökade med 220 procent till 139,1 (43,4) Mkr. Den svenska försäljningen minskade till 31,7 (45,6) Mkr. * I augusti erhöll M2S sin hittills största enskilda Custom-order värd 7,5 Mkr. Beställare är Skanska som sedan flera år varit kund hos M2S. * Försäljningen i M2S norska dotterbolag har under kvartalet utvecklats positivt och ett flertal större order erhölls till ett sammmanlagt värde av drygt 5 Mkr. Flera av orderna erhölls från existerande kunder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00040/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00040/bit0002.doc Hela rapporten

Dokument & länkar