M2S tecknar första hem pc-avtalet i Spanien

Report this content

M2S tecknar första hem pc-avtalet i Spanien M2S spanska dotterbolag har tecknat ett avtal med Kutxa, en av Baskiens största banker till ett värde av cirka 1 Mkr. Ordern innefattar e-learning produkter för Office-paketet och avtalet har tecknats i samband med ett hem pc-projekt som banken genomför för samtliga anställda. Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft i Spanien som underlättar för arbetsgivaren att erbjuda sina anställda hem pc och detta är M2S första större hem pc-affär i Spanien. Avtalet med Kutxa bank är M2S första affär i Spanien gällande utbildningsprogram för hem pc och innefattar bankens samtliga 1600 anställda i Baskien, Barcelona och Madrid. I jämförelse med den nordiska har den spanska hem pc-marknaden hittills varit mycket liten, då inga skattelättnader funnits. I juli infördes dock en ny lag som underlättar för arbetsgivaren att erbjuda sina anställda hem pc som löneförmån och M2S kan nu se en klar tendens till en starkt växande marknad inom detta segment, samtidigt som det idag genomförs stora IT-investeringar i hög takt i Spanien. Dessutom väntas nya lagar som erbjuder ytterligare skattelättnader träda i kraft inom en snar framtid. - Utvecklingen på den spanska hem pc-marknaden är intressant för oss och flera paralleller kan dras till den svenska utvecklingen 1998 och den danska 1999. Med en hem pc-marknad i Spanien ökar ytterligare våra möjligheter till en fortsatt stark utveckling på den spanska marknaden där vår etablering, som påbörjades för två år sedan, hittills varit mycket framgångsrik, säger Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB. I Spanien har det hittills främst varit banker som visat intresse för att erbjuda anställda hem pc. Detta eftersom en stor del av deras anställda använder pc i sitt dagliga arbete och för att spanska banker i allt högre grad koncentrerar sig på att ge kunder service via Internet. Tillsammans med Kutxas hem pc-erbjudande följer M2S Wit-kurser i Windows 98, Word, Excel, Power Point 2000 och Wit för Internet 2000. Kurserna kommer att levereras via Internet, men samtliga anställda får dessutom kurserna på CD. M2S är Europas ledande e-learning företag inom IT-utbildning. Programmen, vilka marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWIN, kan levereras på elva språk. M2S har cirka 480 anställda med egen verksamhet i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har idag mer än 10 000 kunder i 22 länder, varav Tyskland svarar för mer än hälften av verksamheten. M2S är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne VD M2S 08-506 424 46 harald.nilsonne@m2s.com Johan Linglöf Finanschef M2S 08-506 424 01 johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar