Spanska Iberia köper e-learning från M2S

Spanska Iberia köper e-learning från M2S Ett av Europas största flygbolag, spanska Iberia, har tecknat ett koncern- licensavtal med M2S avseende leverans av e-learning för Office 97 och Win- dows NT. Ordern, vars värde uppgår till cirka 2 Mkr, är en av de hittills största för M2S i Spanien och utgör samtidigt en mycket viktig referensor- der på den spanska marknaden. Detta avtal mellan M2S och Iberia, värt cirka 2 Mkr, omfattar en mindre del av Iberias totalt 45 000 anställda. Dessa kommer att erbjudas utbild- ning i Office och Windows med hjälp av M2S e-learning produkter. Kontrak- tet med Iberia är ett av M2S största i Spanien och innebär möjligheter till ett utökat samarbete såväl inom som utanför den spanska marknaden. Iberia valde M2S som leverantör efter att ha jämfört M2S produkter inne- hållsmässigt, pedagogiskt och tekniskt, både med globala och lokala kon- kurrenter. Iberia genomförde även tester där användarvänligheten utvärde- rades. M2S Wit-kurser var de enda som uppfyllde Iberias högt ställda krav och de kommer hädanefter att vara Iberias standard för utbildning i pro- gramvaror. Denna typ av godkännande är obligatoriskt för alla produkter som används inom Iberia. Stora delar av Iberias personal är anställda utanför Spanien och när det gäller utbildning är det viktigt att den genomförs på modersmålet för att uppnå så hög effektivitet som möjligt. Därför var det värdefullt för Ibe- ria att utbildningen finns tillgänglig på flera språk och att M2S idag kan tillhandahålla sina utbildningar på 10 europeiska språk var ytterligare en viktig faktor för Iberia vid valet av leverantör. Den spanska utbildningsmarknaden är stor, men domineras än så länge av lä- rarledda kurser. I takt med att IT-mognaden ökar, så ökar också intresset för nya, effektiva utbildningsmetoder, vilket M2S kontrakt med Iberia är ett påtagligt bevis för. - Denna affär visar återigen att acceptansen av e-learning som utbild- ningsmetod börjar ta fart även bland spanska företag. Att dessutom Iberia efter omfattande tester av såväl lokala som globala konkurrenter valt M2S produkter för e-learning är mycket glädjande, säger Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB. Iberia har valt en intranet-installation av Wit-programmen, vilket innebär att samtliga kurser på samtliga språk finns tillgängliga för Iberia- anställda dygnet runt och var de än befinner sig, vilket ger dem frihet att genomföra utbildningen då tid och tillfälle bjuds. M2S affärsidé är att utveckla, producera och sälja interaktiva program för Web Based Training och e-learning. Programmen inom IT-utbildningsområdet marknadsförs under varumärket Wit, vilka idag produceras och marknadsförs på tio språk. M2S har idag drygt 175 anställda med egen verksamhet i Dan- mark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har sedan lanseringen av Wit 1994 sålt över 1 miljon licen- ser till mer än 7 000 kunder i 17 länder. Den 6 december 1999 noterades företaget på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Johan Linglöf VD M2S Sverige AB Finanschef, M2S tel: 08 - 506 424 46 tel: 08 - 506 424 01 harald.nilsonne@m2s.com johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00820/bit0002.pdf

Dokument & länkar