Extra bolagsstämma i Magic House AB.

Extra bolagsstämma i Magic House AB. Vid dagens extra bolagsstämma valdes Ulf Löwenhav, Hans Molund samt Jan P. Wister till ordinarie styrelseledamöter, samtidigt valdes Magnus Brändström, PricewaterhouseCoopers till revisor. Vi det efterföljande konstituerande mötet omvaldes Jan P. Wister till ordförande Stockholm den 30 okt 2000 Magic House AB Styrelsen För ytterligare information. Jan P. Wister 08-4060800 Styrelsens Ordförande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar