Flaggningsmeddelande 2000-10-05

Flaggningsmeddelande 2000-10-05 Ulf Löwenhav och Hans Molund har av Mats Göransson med flera förvärvat samtliga 1 200 000 A-aktier i Magic House AB (publ). Magic House är noterat vid SBI Innovationsmarknaden. Aktieposten motsvarar ca 49,9 % av rösterna och 14,2 % av kapitalet. Ulf Löwenhav och Hans Molund har för avsikt att verka för en verksamhetsförändring i Magic House till investmentbolag med inriktning mot mogna verksamheter inom TIME-sektorn och avser att i samband med en sådan verksamhetsförändring knoppa av drinksverksamheten till Magic House aktieägare. För ytterligare information kontakta Ulf Löwenhav på 0708-373754. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar