Magnolia Bostad och Skanska ingår samarbetsavtal och lanserar framtidens sätt att utveckla nya stadsdelar

Genom att skapa en plattform där tre parter – byggherre, entreprenör och arkitekt – kan samarbeta hela vägen kommer projekten att få del av alla parters kunnande. Samarbetet inleds i ett mycket tidigt skede, redan under planarbetet, i syfte att på bästa sätt dra nytta av parternas samlade kompetens från start till mål.

Den nya samarbetsmetoden appliceras i ett första skede på två stora stadsutvecklingsprojekt som Magnolia Bostad driver i Storstockholm, totalt cirka 3 000 bostäder. Här utvecklas allt som krävs för en fungerande stadsdel: bostäder, kommersiella lokaler, hotell, vårdboenden, förskolor, garage och tillhörande infrastruktur som vägar, torg och parker.

Magnolia Bostad är en samhällsutvecklare som tillsammans med Sveriges kommuner vill utveckla nya mångfasetterade stadsdelar, säger Fredrik Lidjan, VD på Magnolia Bostad. Genom detta nya arbetssätt kommer vi att kunna bidra till att ta fram nya stadsdelar. Samtidigt säkerställer vi att dessa områden är trygga, hållbara platser där människor kan leva och utvecklas.

Magnolia Bostad och Skanska kommer att driva stadsutvecklingsprojekten tillsammans med Arkitema Architects. Bolagen är i mångt och mycket varandras motpoler: en nytänkande samhällsutvecklare, en erfaren och kunnig entreprenör och en modern och engagerad arkitektfirma. Genom samarbetet samlas dessa tre i en gemensam projektorganisation där olikheterna ses som en tillgång och slutmålet är att skapa hållbara stadsdelar där människor trivs, känner sig trygga och kan utvecklas.

Det känns både glädjande och ansvarsfullt att få vara banbrytande och bryta traditionella mönster och hitta nya innovativa lösningar och idéer på en marknad med stora behov av bostäder. Skanskas erfarenhet och kompetens kombineras på ett bra sätt med Magnolia Bostads nytänkande sätt att arbeta, säger Fredrik Bele, regionchef, Skanska Sverige AB.

Samarbetets övergripande syfte är att ta fram attraktiva, kvalitetssäkrade, miljöcertifierade projekt som uppfyller de högt ställda krav parterna enats om. Samarbetet ska även leda till ökad social hållbarhet, exempelvis genom lärlingsplatser, sommarjobb för boende i närområdet och liknande. 

Vi är oerhört glada över förtroendet att vara med och utveckla framtidens hållbara bostadsområden. Vårt samarbete präglas av höga ambitioner att skapa trygga och väl gestaltade levnadsmiljöer, säger Ola Göransson, Senior partner vid Arkitema Architects.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, Chef Affärsutveckling
0737-08 82 19, 
stefan.berg@magnoliabostad.se 

Rickard Langerfors, vVD/Chef Projektutveckling
070-239 35 35 
rickard.langerfors@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar