Mälaråsen AB (publ) delårsrapport januari – juni 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 28 921 tkr (28 440).

Driftnetto för perioden uppgick till 28 921 tkr (28 440).

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 21 214 tkr (19 352).

Resultat före skatt 21 214 tkr (100 326*).

Resultat per aktie 8,1 kr (29,8*).

Andra kvartalet 2018-04-01 – 2018-06-30

Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 460 tkr (14 220).

Driftnetto för perioden uppgick till 14 460 tkr (14 220).

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 10 874 tkr (9 592).

Resultat före skatt 10 874 tkr (12 809**).

Resultat per aktie 4,6 kr (4,1**).

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 27 712 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 952 600 tkr. Vid andra kvartalet 2018 har bolagets ledning bedömt att det verkliga värdet är oförändrat jämfört mot kvartal ett 2018.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 333 223 tkr ger en soliditet på 33,7 %.

* Under perioden januari - juni 2017 hade koncernen en orealiserad värdeförändring på fastigheterna om 81 207 tkr.

** Under det andra kvartalet 2017 hade koncernen en orealiserad värdeförändring på fastigheterna om 3 360 tkr.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@malarasen.se 

Joachim Carlsson, VD Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 92

Joachim.carlsson@paretosec.com

Mälaråsen i korthet  

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight sedan den 5 oktober 2016. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018. 

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök http://www.malarasen.se/  

Om oss

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Upplands Motor. Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av en bilförsäljningsanläggning i Kista, en i Uppsala och en i Arlandastad. Upplands Motor har tecknat tre hyresavtal vilka löper till 2031-09-30. Mälaråsens främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheterna.