Bokslutskommuniké januari # december 2002

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Bokslutskommuniké i sammandrag · Nettoomsättningen ökade under året med 4,4 procent till 368 361 (352 794) kkr · Resultatet efter finansiella poster ökade under året med 49,8 procent till 20 403 (13 620) kkr · Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet ökade med 133,2 procent till 10 898 (4 673) kkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under året till 27 099 (5 186) kkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT01170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT01170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar