Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport i sammandrag - Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 191 954 (169 690) kkr - Resultatet efter finansiella poster ökade med 113 procent till 12 407 (5 833) kkr - Resultatet efter skatt ökade med 126 procent till 8 728 (3 868) kkr - Resultatet per aktie ökade till 2,20 (0,99) kr - Kassaflödet från den löpande verksamheten var 761 (-4 868) kkr - Ny proffsbutik har öppnats i Trondheim, Norge ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20990/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar