Malmbergs återköper aktier

Malmbergs återköper aktier Malmbergs har idag återköpt 100.000 st B-aktier av Conny Svensson, vice VD i koncernen, till ett pris av 43 kronor per aktie. Det totala antalet utestående B-aktier efter återköpet uppgår till 3.500.000 st. Återköpet ingår i det av bolagsstämman tidigare beslutade återköpsprogrammet. Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke, VD För frågor kontakta: Jan Folke, telefon: 019-58 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01090/bit0001.pdf

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar