Malmbergs bokslutskommuniké januari - december 2002

Malmbergs bokslutskommuniké januari - december 2002 Bokslutskommuniké i sammandrag * Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent till 368 361 (352 794) kkr * Resultatet efter finansiella poster ökade med 49,8 procent till 20 403 (13 620) kkr * Fullständig bokslutskommuniké publiceras 25 februari 2003 Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke Verkställande direktör För frågor kontakta: Jan Folke, telefon: 019-58 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar