Pressmeddelande

Report this content

Malmbergs Elektriska AB meddelar att bolagets VD Jan Folke av hälsoskäl valt att kliva av VD-posten.  

Istället har vice VD Johan Folke utsetts som tillförordnad VD intill kommande årsstämman 18 april. 

Därmed har vice VD Johan Folke tagit över VD-rollen fullt ut och med fulla befogenheter tills vidare.
  
  

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 klockan 11.15 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar