Pressmeddelande

Pressmeddelande 2003-04-30 På bolagsstämma i MALMBERGS ELEKTRISKA AB den 29 april 2003 fattades följande beslut: Till styrelse valdes följande ordinarie styrelseledamöter: Håkan Tidlund (omval) Björn Ogard (omval) Jan Folke (omval) Johan Folke (omval) Bengt Olsson (nyval) samt följande styrelsesuppleanter: Conny Svensson (nyval) Hans Stalleland (nyval) Följande revisorer och revisorssuppleanter omvaldes för en period om fyra år: Lars Wennberg (ordinarie) Leif Andersson (ordinarie) Ulf Westerberg (suppleant) Krister Fältmyr (suppleant) Det beslutades att styrelsearvode skall utgå med totalt 340 kkr. Vidare beslutades att, i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, ge styrelsen förnyat bemyndigande att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10% av samtliga aktier i bolaget. Det beslutades att utdelningen för 2002 blir kronor 0,70 per aktie. Kumla 2003-04-30 MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar