MANDAMUS SÄLJER I FALKENBERG

MANDAMUS SÄLJER I FALKENBERG Mandamus säljer sex av sina sju fastigheter i Falkenberg till FABO, Falkenbergs Bostadsaktiebolag med tillträde 15 februari 2001. Försäljningen i Falkenberg omfattar fyra bostadsfastigheter innehållande 71 lägenheter och två kommersiella fastigheter. Den totala urhyrningsbara arean för de sålda fastigheterna uppgår till 9.914 kvm varav 4.577 kvm utgör lokaler. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 55 Mkr och ger en realisationsvinst på 17 Mkr. Kommentar från Mandamus VD Anders Johansson Försäljningarna följer vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet med fokusering till tillväxtområden i Sverige. Av Mandamus fastighetsbestånd finns nu knappt 66 % av bokfört värde i Mandamus tillväxtområden; Storstockholm, Storgöteborg, Malmö/Lund och Halmstad. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post anders.johansson@mandamus.se , vice VD Bengt Evaldsson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post bengt.evaldsson@mandamus.se eller regionchef Thomas Bengtsson på telefon 0372-124 00 eller e-post thomas.bengtsson@mandamus.se Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.500 Mkr med årliga hyresintäkter om drygt 800 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar