Mandamus utökar sitt bestånd i tillväxtområden

MANDAMUS UTÖKAR SITT BESTÅND I TILLVÄXTOMRÅDEN. Mandamus har träffat avtal med det kommunala bostadsbolaget, Huge Bostäder AB, om förvärv av ett bostadsfastighetsbestånd inom Huddinge kommun. Förvärvet omfattar totalt 1.355 lägenheter, varav 789 lägenheter i Västra Skogås och 566 lägenheter i Visättra. De årliga hyrorna från förvärvade fastigheter uppgår till cirka 74 Mkr. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 105.000 kvm, varav 65.000 kvm i Västra Skogås och 40.000 kvm i Visättra. Det totala förvärvspriset inklusive stämpelkostnader uppgår till 465,5 Mkr och tillträdet av fastigheterna äger rum den 2 april 2001. Kommentar från Mandamus VD Anders Johansson Genom detta förvärv förstärker Mandamus ytterligare sin koncentration av verksamheten mot tillväxtområden och inriktning på bostadsfastigheter. Efter förvärvet finns drygt 68 procent av fastighetsbeståndets bokförda värde inom tillväxtområden och 84 procent av fastighetsbeståndet utgörs av bostadsfastigheter. Inräknat denna affärs resultateffekt för 2001och resultateffekten av hitintills genomförda fastighetsförsäljningar i år, bedöms förvaltningsresultatet för 2001 att hamna på ungefär samma nivå som föregående år, dvs. cirka 140 Mkr. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post anders.johansson@mandamus.se , vice VD Bengt Evaldsson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post bengt.evaldsson@mandamus.se eller regionchef Christer Carlsson på telefon 08-566 130 00 eller e-post christer.carlsson@mandamus.se Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.500 Mkr med årliga hyresintäkter om drygt 800 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00550/bit0001.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar