Flaggningsmeddelande i Mandel Design Group AB

De tidigare kommunicerade och nu registrerade kvittningsemissionerna enligt pressmeddelande 2021-07-15 respektive 2021-08-05 i relation till Mandels förvärv av MIGO samt Electronordic kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i Mandel Design Group AB.

Aktiebolaget Neviswe ägarandel i Mandel Design Group AB innan emissionerna motsvarade ca. 21.88% av såväl aktier som röster. Efter genomförda emissioner är Aktiebolaget Neviswe andel av såväl aktier som röster i Mandel Design Group ca. 15.04%.

Almond Holding AB ägarandel i Mandel Design Group AB innan emissionerna motsvarade ca. 15.24% av såväl aktier som röster. Efter genomförda emissioner är Almond Holding ABs andel av såväl aktier som röster i Mandel Design Group ca. 10.48%.

Sow & Reap AB ägarandel i Mandel Design Group AB innan emissionerna motsvarade ca. 6.57% av såväl aktier som röster. Efter genomförda emissioner är Sow & Reap ABs andel av såväl aktier som röster i Mandel Design Group ca. 4.52%.

Grundbulten A101436 AB (under namnändring) ägarandel i Mandel Design Group AB efter genomförd kvittningsemission uppgår till ca. 7.81% av såväl aktier som röster i Mandel Design Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör, Alexander Winqvist

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är ett e-handelsbolag med höga ambitioner gällande produkter och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Prenumerera

Dokument & länkar