Handlingar till extra bolagsstämma

Stockholm 2020-07-28

Mandel Design Group AB publicerar fullständiga handlingar till extra bolagsstämman 2020-08-11 i relation till det potentiella förvärvet av Smallroom Group AB på Bolagets hemsida.

 

Länk: 

https://mandeldesign.se/investor-relations/handlingar-extra-bolagsstamma/


För mer information, vänligen kontakta: 

Styrelseordförande, Luca Di Stefano

070-855 67 23

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.seMandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.
 

Prenumerera

Dokument & länkar