Mandel Design Group AB (publ) förvärvar Smallroom Group AB

Stockholm 2020-07-03

Mandel Design Group AB (publ), (“Mandel”) har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Smallroom Group AB, (“Smallroom”). Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken. Smallroom bedriver idag bl.a plattformen smallroom.se, verksamma inom retail med inriktning barnartiklar. 
 

Köpeskillingen uppgår till 9,5 MSEK och betalas med 1 150 539 nyemitterade aktier i Mandel samt med en revers om ca 2,6 MSEK. Kursen är fastställd till 6 kr per aktie i Mandel för kvittningsaktierna. Säljarna är Malin Skogman Brilioth (ägande ca 6 %), Cecilia Broman Langenborg (ägande ca 1,5 %), Christian Kronegård (ägande ca 11,5 %) och New Equity Venture International I AB (ägande ca 81 %) av Smallroom. Förvärvet är villkorat av att aktieägarna i Mandel godkänner förvärvet på extra bolagsstämma. Utspädningen efter transaktion uppgår till ca 22 %. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort med fullständig information kring beslutspunkterna. 
 

Förvärvet ligger i linje med Mandels strategi om att vara ett förvärvsinriktat bolag, verksamt inom e-handel och retail. Effekten av förvärvet blir att vi diversifierar verksamheten och verkar på en bredare front än tidigare. Efter utvärdering av Smallroom har det identifierats flertalet synergiområden, dels operativa samt finansiella. Vi har en bra strategi hur vi ska kunna öka trafiken och antalet kunder samt dra nytta av befintliga kundrelationer inom gruppen.För mer information, vänligen kontakta: 

Styrelseordförande, Luca Di Stefano

070-855 67 23

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se

 

Denna information är sådan information som Mandel Design Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020.


 

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.
 

Prenumerera

Dokument & länkar