Södra Sverige rycker ifrån övriga landet

Global arbetsmarknadsbarometer indikerar inför första kvartalet 2004: Södra Sverige rycker ifrån övriga landet Sysselsättningen förväntas få ett uppsving i hela Götaland under första kvartalet 2004, och det är framförallt arbetsgivarna i östra Götaland och Skåne som förväntar sig ökade sysselsättningssiffror. I Stockholm och Uppsala län är sysselsättningstrenden fortsatt positiv trots att förväntningarna dämpats markant jämfört med föregående kvartal. Sveriges sysselsättningstrend ligger fortsatt i topp i Europa, tätt efter Norge och Spanien. Det visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden, som har använts internationellt i mer än fyrtio år och som funnits i Sverige sedan våren 2003. Den genomsnittliga sysselsättningstrenden för Sverige visar dock på en liten nettominskning, från +11 % i förra Manpower Arbetsmarknadsbarometer till +8 % för första kvartalet 2004. Sysselsättningstrenden definieras som det antal procent arbetsgivare som tror att sysselsättningen kommer att öka, minus det antal procent som tror att den kommer att minska. I denna mätning har 14 % av de tillfrågade arbetsgivarna angett att sysselsättningen i deras företag kommer att öka, 6 % har angett att den kommer att minska och 80 % att den kommer att vara oförändrad. Minskningen beror främst på en minskad sysselsättningstrend i Stockholm och Uppsala län, medan man i norra och mellersta Sverige glädjande nog rapporterar ett plus i sysselsättningstrenden för första gången - där har trenden vänt från -5 % vid den första mätningen i våras till +2 % inför första kvartalet 2004. Men det är alltså Götaland som står för den största ökningen, exempelvis räknar hela 19 % fler arbetsgivare i östra Götaland med en ökning av antalet anställda, jämfört med de som förväntar sig en minskning under första kvartalet 2004. - Vi kunnat konstatera en positiv trend bland våra kunder främst i östra Götaland och Skåne under en tid, medan uppsvinget i Stockholm tycks vänta på sig längre än vad många bedömare tidigare trott, säger Mats Sävstam, vd för Manpower Sverige. Transport- och kommunikationsbranschen minskar Manpower Arbetsmarknadsbarometer undersöker även sysselsättningstrender inom olika branscher, det vill säga vilka branscher som förväntas öka respektive minska antalet anställda. Samtliga branscher visar en positiv sysselsättningstrend, utom byggbranschen som rapporterar 0 %, dvs det är lika många procent av respondenterna som tror på en ökning som på en minskning av antalet anställda. Men byggbranschen är trots detta en av de branscher som ökat sysselsättningstrenden sedan föregående kvartal, då man rapporterade -6 %. Den största negativa förändringen sedan föregående mätning står transport- och kommunikationsbranschen för, där +21 % i förra mätningen nu blivit +8 %, vilket innebär en minskning av sysselsättningstrenden med 13 procentenheter. Branscher som ökar är framförallt jordbruk, skogsbruk och fiske, utvinning av mineral samt finans- och fastighetsverksamhet. Fortsatt positiv trend i USA men Tyskland har problem Internationellt är det fortfarande stora skillnader. USA, Storbritannien, Irland och Hongkong rapporterar en ökad sysselsättningstrend under första kvartalet 2004, vilket för USA:s del betyder att trenden är fortsatt försiktigt positiv för tredje kvartalet i rad. Tyskland har rapporterat en negativ trend under samtliga tre kvartal som undersökts, och inför första kvartalet 2004 är resultaten de hittills mest pessimistiska. Sysselsättningstrenden i Tyskland - Europas enskilt största ekonomi - är nu nere på hela -14 %, dvs det är 14 % fler arbetsgivare som bedömer att antalet anställda kommer att minska jämfört med de som bedömer att antalet kommer att öka. I Europa är det Spanien som står för den största ökningen av sysselsättningstrenden sedan föregående mätning (+6 %), tätt följt av Norge som ökar med fyra procentenheter. Sveriges sysselsättningstrend minskade något jämfört med förgående kvartal, men trots den lilla minskningen behåller vi vår position i europatoppen avseende positiva sysselsättningstrender - endast Spanien och Norge är mer positiva. Ladda ned rapporten i sin helhet på www.manpower.se under Press. För ytterligare information kontakta: Hans Makander, informationschef, tel. 070-377 45 43. Fakta om Manpower Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 63 länder. I Norden har vi specialiserat oss på personaluthyrning, rekrytering, HRM-konsulting, Facility Management och ContactCenters. 12 000 människor arbetar för Manpowergruppen i Norden, vilken omsatte 676 Meuro år 2002.Manpower Sverige utförde under förra året 2 300 rekryteringsuppdrag och omsatte 2,9 miljarder kronor. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey), som nu genomförts för tredje gången i Sverige, är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med ca 35 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 18 länder. I Sverige har 775 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtas från Manpowers kundregister. Under mer än fyrtio år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bl a USA, Storbritannien och Kanada, och resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över. Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, s.k. retrospektiv analys. Konsekvent: Under mer än 40 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bl a USA och Kanada. Från och med kvartal tre 2003 ställs samma fråga i totalt arton länder världen över. Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med ca 35 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i arton länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.

Dokument & länkar