Management Buy Out i e-handelsföretaget Marakanda

Report this content

Management Buy Out i e-handelsföretaget Marakanda FöreningsSparbanken och TeliaSonera har tecknat ett avtal med nyckelpersoner ur nuvarande ledning i Marakanda som tillsammans med en ny extern partner övertar verksamheten. Marakanda bildades år 2000 och har under åren byggt upp en stark ställning inom den offentliga sektorn vad beträffar elektronisk handel för inköp och effektiv resehantering. För TeliaSoneras del är avyttringen av Marakanda ett led i arbetet att fokusera på kärnverksamheten. Under hösten 2002 upphörde TeliaSonera att tillhandahålla egna e-handelstjänster över Internet. I och med TeliaSoneras beslut att avveckla sitt ägande i Marakanda ändras även FöreningsSparbankens förutsättningar som ägare i Marakanda. Båda ägarna har därför ställt sig positiva till det initiativ som tagits av nyckelpersoner ur ledningen tillsammans med ny extern partner att köpa företaget. - Vi tror det finns goda möjligheter för e-handel generellt och Marakanda i synnerhet, men det är inte den verksamhet TeliaSonera ska fokusera på, säger Indra Åsander i TeliaSonera Sveriges ledningsgrupp och Marakandas styrelseordförande. - Genom att medverka till denna ägarförändring har vi funnit de bästa förutsättningarna i den uppkomna situationen för att våra egna och Marakandas kunder skall kunna fortsätta att utveckla användningen av Marakandas tjänster, säger Gert Engman vVD i FöreningsSparbanken och ledamot av Marakandas styrelse. - När nu avtalet är klart kommer den nya ledningen att presenteras redan i nästa vecka, säger Michael Medin, chef Produkt & Teknik i Marakanda och som behåller samma position i det nya företaget. Den här utvecklingen är oerhört positiv för våra kunder och vi är glada för det stöd som våra tidigare ägare givit oss i arbetet med att etablera den nya konstellationen och för den fortsatta samverkan med Telia Partner i kundrelationerna. I samband med ägarförändringen lämnar VD Stefan Bergelind Marakanda för ett annat uppdrag som kommer att annonseras vid en senare tidpunkt. För ytterligare information: Michael Medin, Marakanda, tfn: 070-226 59 00 Lars Ringsby, Marakanda, tfn: 070-577 22 40 Ola Kallemur, chef extern kommunikation, TeliaSonera Sverige, tfn: 070-600 12 59 Einar Frydén, Informationsansvarig, FöreningsSparbanken, tfn: 0705-11 00 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00520/wkr0002.pdf

Dokument & länkar