Marinmuseum har öppnat ny utställning - ”Svenskt sjöförsvar under 500 år”

Tisdagen den 28 maj invigdes nya utställningen: Svenskt sjöförsvar under 500 år, på Marinmuseum i Karlskrona. Över 90 inbjudna gäster närvarade.

 

Nya utställningen på Marinmuseum, som tillhör Statens maritima och transporthistoriska museer, öppnades igår. Museichef Ingrid Hall Roth hälsade välkommen och berättade om arbetet med utställningen. Marinchef Jens Nykvist invigde sedan utställningen genom att klippa bandet in till ”Svenskt sjöförsvar under 500 år”, som är en resa genom det svenska sjöförsvarets historia. Marinens musikkår bjöd på sköna toner under invigningen. Gästerna fick en förhandsvisning och presentation av museets nya utställning, som sedan stod öppen även för allmänheten.

Utställningsproducent Malin Fajersson, intendenter och medproducenter Lina Mårtensson och Johan Löfgren och forskningssamordnaren och historikern Andreas Linderoth fanns också på plats för att svara på frågor om arbetet och innehållet i den nya utställningen.

- ”Vi har i den här utställningen jobbat mycket med film på en ny nivå, som har varit väldigt lärorikt och roligt för alla. Vi har bland annat gjort inspelningar med skådespelare och animerat historiska bilder och dokument”, förklarar Malin Fajersson.

Förutom den informativa filmen som förklarar 500 års sjöförsvar, så vill utställningen tydliggöra att det är människor som skapat och utgör grunden för det svenska sjöförsvaret.

- ”Den stora berättelsen blev en film som ska ge en övergripande förståelse för hur sjöförsvaret utvecklats under 500 års tid. De mindre berättelserna levandegörs genom ett antal karaktärer som besökaren får möta i utställningen”, berättar Lina Mårtensson.

- ”Vi har tvingats göra många svåra val. Men vi tror att vi lyckats skapa en nyanserad bild som är väl förankrad i den senaste historieforskningen och som ger en övergripande förståelse för det svenska sjöförsvarets femhundraåriga historia”, säger Andreas Linderoth.

I utställningen får besökarna bland annat möta Clement Rentzel som sitter fängslad efter ett påstått försök att mörda Gustav Vasa, båtsmannen Matts Mattson Blomma som omkommer då skeppet Kronan exploderar, sjukvakterskan Maria Magdalena Klopproth, officeren Otto Henrik Nordenskjöld och skeppsgossen Per Wilhelm Cedergren. Besökarna får också stifta bekantskap med marinens mångsidiga verksamhet idag och följa med en vapenteknisk officer på korvetten HMS Helsingborg.

 

”Våren 1522 råder det krig i Sverige. Den unge adelsmannen Gustav Vasa har valts till svensk riksföreståndare och leder motståndet mot den danske unionskungen Kristian II. Gustav Vasa inser att han måste ha egna örlogsskepp för att kunna besegra Danmark. Han vänder sig då till den mäktiga hansestaden Lübeck som säljer tio fullt utrustade och bemannande skepp till Gustav Vasa. 1522 seglar de in vid den svenska kusten. Sveriges första flotta är född!”

Så börjar historien i Marinmuseums nya utställning - en resa genom det svenska sjöförsvarets historia och som sträcker sig över 500 år fram till våra dagar.

Kontaktperson
Malin Fajersson, utställningsproducent för ”Svenskt sjöförsvar under 500 år” Statens maritima och transporthistoriska museer, e-post malin.fajersson@maritima,se, telefon 08-519 548 92.


Presskontakt
Hanna Marcolin, kommunikatör, Statens maritima och transporthistoriska museer, e-post hanna.marcolin@maritima.se, telefon 0455-35 93 26.

Taggar:

Om oss

Marinmuseum - den svenska marinens historia. Marinmuseum ligger på ön Stumholmen i Karlskrona och här berättas den svenska marinens historia. Museet grundades 1752 och är därmed ett av Sveriges äldsta museer. På museet finns bland annat världens finaste samling med galjonsfigurer från 1700-talet och en av världens finaste samlingar med museifartyg. Marinmuseum ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet.

Prenumerera

Snabbfakta

Marinmuseum har öppnat ny utställning - "Svenskt sjöförsvar under 500 år", på Marinmuseum i Karlskrona. Över 90 inbjudna gäster närvarade.
Twittra det här

Citat

Vi har i den här utställningen jobbat mycket med film på en ny nivå, som har varit väldigt lärorikt och roligt för alla. Vi har bland annat gjort inspelningar med skådespelare och animerat historiska bilder och dokument
Malin Fajersson, Utställningsproducent, Statens maritima och transporthistoriska museer
Den stora berättelsen blev en film som ska ge en övergripande förståelse för hur sjöförsvaret utvecklats under 500 års tid. De mindre berättelserna levandegörs genom ett antal karaktärer som besökaren får möta i utställningen
Lina Mårtensson, intendent och medproducent för Svenskt sjöförsvar under 500 år, Marinmuseum
Vi har tvingats göra många svåra val. Men vi tror att vi lyckats skapa en nyanserad bild som är väl förankrad i den senaste historieforskningen och som ger en övergripande förståelse för det svenska sjöförsvarets femhundraåriga historia
Andreas Linderoth, forskningssamordnare och historiker, Statens maritima och transporthistoriska museer