Marinmuseum har slutat med klistermärken för att bidra till en bättre miljö

Av miljöskäl har Marinmuseum, som tillhör Statens maritima och transporthistoriska museer, slutat med klistermärken till besökarna i entrén. I samband med att Marinmuseum genomfört temavecka om nedskräpning i havet har man nu bestämt sig för att avskaffa det tidigare biljettsystemet.

 

Museet som r ett av Blekinges mest vlbeskta turistml vill knyta samman kulturvrdet med de naturtillgngar som finns i och vid havet

 

- ”I många år har klistermärket varit ett bevis på att besökare anmält sig och räknats i statistiken. Trots uppmaningar om att sätta klistermärket på anvisad plats när man lämnar museet, så hamnar de på lyktstolpar och andra ytor, så för att inte bidra till nedskräpning på land eller i havet väljer vi därför att sluta dela ut dem”, berättar Susanne Ekblad, chef för museienheten på Marinmuseum.

Beslutet att ta bort klistermärkena kom efter att museet deltagit i förberedelserna till den allmänna städdagen i staden. Som en del av städdagen arrangerade museet en guidad visning med skräpplockning på ön Stumholmen tidigare idag, 24 maj. Vi kombinerade skräpplockning med visning av vårt världsarv med Mats Holmer, certifierad världsarvsguide i Karlskrona. En visning som innehöll ön Stumholmens historia från 1680 till idag, samtidigt som de medverkande bidrog till att städa bort skräp längs kustlinjen.

- ”För oss är framtiden lika viktig som vår historia, om vi ska lyckas bevara vårt maritima kulturarv till kommande generationer. Det var fantastiskt roligt att städa tillsammans med museibesökarna idag”, säger Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare och ansvarig för miljöprojektet Vårt hav, vårt arv, på Marinmuseum.

Skräpplockarvisningen avslutade en hel temavecka på Marinmuseum om de globala målen för hållbar utveckling. I synnerhet har man uppmärksammat nedskräpningens effekter i havet. Närmare 300 barn och ungdomar har i veckan fått lyssna på äventyraren och biologen Glenn Mattsing som med hjälp av sin skräpflotte Trash-Tiki väckt nyfikenhet och spridit kunskap kring nedskräpningens effekter. Barnens reflektioner och tankar kring globala målet (nr 14) har samlats in och kommer resultera i en ny utställning på museet. Museet, som är ett av Blekinges mest välbesökta turistmål, vill knyta samman kulturvärdet med de naturtillgångar som finns i och vid havet.

 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Marinmuseum tar ett aktivt deltagande och lyfter målet som handlar om marina miljöer. Aktiviteterna denna vecka har blivit verklighet tack vare projektet ”Vårt hav, vårt arv” på Marinmuseum, som belyser Östersjöns ekologiska utmaningar på olika sätt. Marinmuseum, som är en del av Statens maritima och
transporthistoriska museer (SMTM), var en av tjugosju sökande i hela landet som blev beviljade att få bidrag från Sida. Vi ser de Globala målen som en naturlig del av vårt uppdrag.

 

Malin Jogmark, projektledare för ”Vårt hav, vårt arv”/verksamhetsutvecklare på Marinmuseum, 0455 35 93 06, malin.jogmark@maritima.se


Susanne Ekblad, chef för museienheten Marinmuseum, 0455 35 93 55, susanne.ekblad@maritima.se

En del av Statens maritima och transporthistoriska museer

Om oss

Marinmuseum - den svenska marinens historia. Marinmuseum ligger på ön Stumholmen i Karlskrona och här berättas den svenska marinens historia. Museet grundades 1752 och är därmed ett av Sveriges äldsta museer. På museet finns bland annat världens finaste samling med galjonsfigurer från 1700-talet och en av världens finaste samlingar med museifartyg. Marinmuseum ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I många år har klistermärket varit ett bevis på att besökare anmält sig och räknats i statistiken. Trots uppmaningar om att sätta klistermärket på anvisad plats när man lämnar museet, så hamnar de på lyktstolpar och andra ytor, så för att inte bidra till nedskräpning på land eller i havet väljer vi därför att sluta dela ut dem
Susanne Ekblad, chef för museienheten på Marinmuseum.
För oss är framtiden lika viktig som vår historia, om vi ska lyckas bevara vårt maritima kulturarv till kommande generationer. Det var fantastiskt roligt att städa tillsammans med museibesökarna idag
Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare och ansvarig för miljöprojektet Vårt hav, vårt arv, på Marinmuseum.