Matteus blir Matteus Bank

Matteus blir Matteus Bank Matteus Bank AB är det nya samlande namnet för vad som tidigare var Matteus Fondkommission och JP Bank. Detta meddelade vd Hans Lartén vid en press- och analytikerträff idag där det nya Matteus presenterades. - Matteus Bank AB vänder sig till den värdepappersintresserade kunden som vill hantera sina tillgångar och sin ekonomi på ett och samma ställe. Matteus Bank AB är den enda svenska fondkommissionären med bankoktroj, vilket möjliggör för oss att möta den värdepappersintresserade kundens behov, säger Matteus Banks vd Hans Lartén. Vid presskonferensen redogjorde Hans Lartén för det förändringsarbete han initierade vid sitt tillträde som vd i maj 2000. - Under mitt första halvår har fokus legat på att skapa en stark ledningsstruktur och tydlig organisation. God etik samt ordning och reda skall hjälpa till att höja företagets förtroende på marknaden. Den nya ledningsgruppen, där hälften av cheferna rekryterats utifrån, står för en mycket tung kompetens och lång samlad erfarenhet från finansmarknaden, kommenterar Hans Lartén. Han forsätter: - Våra fem affärsområden tillsammans med förstärkta specialistfunktioner inom analys och corporate finance utgör kärnan i vår nya organisation. I denna har också våra åtta lokalkontor, utanför Stockholm, en viktig plats och kommer att ha det också i framtiden. Matteus Bank AB ägs av holdingbolaget Matteus AB som sedan 1994 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Starka huvudägare är IKEA, IKANO, KF Invest, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Matteus Bank AB har 220 anställda och 40.000 kunder. Aktiekapitalet uppgår till drygt 550 MSEK. För mer information kontakta: Vd Hans Lartén Analyschef Martin Guri hans.larten@matteus.se martin.guri@matteus.se Telefon: 08 506 581 80 Telefon: 08 506 580 61 Mobil: 0733 83 81 80 Mobil: 0733 83 80 61 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar