MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Västerås

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Rockspring Västerås AB innehållande fastigheten Västerås Köpmannen 12.

Fastighetsvärdet i affären uppgår till 93,6 miljoner kronor och totala hyresvärdet till drygt 10,7 mkr. Förvärvet görs till en direktavkastning på runt 8,5%.

Fastigheten, med total uthyrbar area på 12 359 kvm, är på tillträdesdagen fullt uthyrd med hyresgäster som Yoump, Leos Lekland, Stadium Outlet och Högsta möbler. Återstående genomsnittlig kontraktslängd uppgår till 3,8 år.

Tillträde sker 29 december 2017.

Förvärvet finansieras med en kombination av lån och eget kapital.

"Förvärvet stärker vår närvaro i Västerås och Hälla området. Det innebär även att bolagets mål mot ökning av fastigheter i regionstäder påbörjas. Vi minskar samtidigt inriktningen mot handel med denna fritidsrelaterade fastighet. Hela 67% av fastigheten ligger inom segmentet fritid." säger vd Håkan Karlsson.

Eskilstuna den 29 december 2017

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning(EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl 13.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Om oss

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.Läs mer på www.maxfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar