Eventuell eftertaxering av ett dotterbolag

* Eventuell eftertaxering av ett dotterbolag * Medas resultat opåverkat Skattemyndigheten överväger att eftertaxera dotterbolaget Cross Pharma för inkomståret 1997. Vinner skattemyndigheten bifall för sitt yrkande skulle Medas skatt öka med ca 7 MSEK. Motsvarande taxeringshöjningar har aviserats för inkomståren 1998 och 1999 utan att belopp angivits. Meda har konsulterat extern skatteexpertis och kommer att bestrida skattemyndighetens eventuella yrkande. Skatteärendena bedöms kunna pågå under flera år. Medas resultat kommer dock inte påverkas av utgången. Bakgrunden är följande. Meda som förvärvade Cross Pharma i juni 1999, är genom aktieöverlåtelseavtal med tidigare ägare helt friskrivet från skatteexponering för den aktuella perioden. Eventuella tillkommande skatter täcks således helt av säljargarantier vid Medas förvärv av Cross Pharma, vilka i sin tur har säkerställts genom bankgaranti för de belopp som skulle kunna komma i fråga. För mer information kontakta: Meda AB Anders Lönner, VDtel. +46 8 630 19 00 MEDA AB (publ) - Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i ca 25 länder. Meda är etablerat med egna dotterbolag i Norden, Storbritannien, Tyskland och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00600/wkr0002.pdf

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Dokument & länkar