Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari- juni 2002

Report this content

Meda AB (publ) - Delårsrapport 2, januari - juni 2002 ·Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. ·Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. ·Resultatet per aktie ökade till 3,53 (1,64) SEK. ·Projektet Reumacon® försenas. ·Fyra nya licensavtal och förvärv Försäljning Koncernens försäljning under det första halvåret 2002 ökade med 14% och uppgick till 439,4 (384,6) MSEK. Både nyförvärvade produkter och det prioriterade produktsortimentet bidrog starkt till försäljningstillväxten. Affärsområdet Pharma ökade sin försäljning med 93% mot föregående år och nådde en försäljning på 132,9 (69,0) MSEK. Försäljningsökningen kommer främst från förvärvet av Relifex™, en produkt som används för behandling av artros och ledgångsreumatism. De nyförvärvade produkterna från Wyeth och Recordati bidrog också till försäljningstillväxten. Inom Pharmas övriga produktsortiment var utvecklingen speciellt god för läkemedel som Colazid™ (behandling av ulcerös kolit), Colifoam™ (behandling av proktit) och Ursofal™k (behandling av leversjukdom). Affärsområdet Hospital Care nådde en försäljning på 57,3 (67,5) MSEK. Den lägre försäljningsnivån i jämförelse med föregående år beror uteslutande på en fortsatt koncentration till färre produkter. Huvudprodukten Mic-Key™ (en gastrostomiport) utgör hälften av försäljningen och ökade med 35%. Affärsområdet Parallellhandel hade en försäljning på 249,1 (248,1) MSEK. Produkter med låg lönsamhet har nedprioriterats vilket förklarar den svaga tillväxten. Rapporter 2002 Delårsrapport januari-september 30 oktober Stockholm den 27 augusti 2002 Anders Lönner Koncernchef Delårsrapporten har granskats översiktligt av bolagets revisorer och är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 20. För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, koncernchef tel. 08-630 19 00 MEDA - det svenska specialty pharmaföretaget Meda AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i Norden, England och Baltikum. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar