Meda gör strukturaffär med Pharmalink

Meda gör strukturaffär med Pharmalink Meda förvärvar hela produktportföljen från Pharmalink. Genom denna affärsöverenskommelse utökar Meda sitt produktutbud främst inom området sjukhusläkemedel. De övertagna produkterna är medicinskt värdefulla och väletablerade läkemedel som t ex Macrodex, Carboplatin, Epirubicin, Promiten och Biosol. Omsättningen beräknas på årsbasis uppgå till ca 70 MSEK. Överenskommelsen innebär att Meda övertar Pharmalinks produkter (14 st) på marknaden och ett antal produkter (7 st) som befinner sig i registreringsfas. I överenskommelsen mellan företagen har Meda en s k "first option right" till nya produkter. Pharmalink koncentrerar sin verksamhet och övergår till att bli ett utvecklingsbolag. Köpeskillingen utgörs dels av en kontantbetalning på 55 MSEK och dels av en riktad emission på 482 759 aktier vilket i Meda motsvarar ett ägande på 5,5%. Den sammanlagda köpeskillingen beräknad på Medaaktiens dagskurs uppgår därmed till omkring 100 MSEK. Medas styrelse har ett bemyndigande från bolagsstämman att utge högst 1 644 420 nya aktier i form av en riktad emission för förvärv av företag, verksamhet, produkträttigheter eller dylikt. Efter överenskommelsen med Pharmalink kvarstår 1 161 661 aktier av detta bemyndigande. "Förutom en mycket intressant produktportfölj som ligger helt i linje med Medas strategi att ytterligare förstärka vårt affärsområde Pharma så innebär överenskommelsen med Pharmalink ett strukturinitiativ för den i Sverige kvarvarande läkemedelsindustrin", säger Anders Lönner, VD Meda. "Pharmalink kan nu helt koncentrera sin verksamhet och bättre finansiera utvecklingen av främst två nya projekt som befinner sig i investeringsfas. Meda har en stark marknadsföringsorganisation vilket var avgörande för vår överenskommelse", säger Bengt Julander, Styrelseordförande Pharmalink. Meda bedömer att effekten av affären med Pharmalink kommer att påverka rörelseresultatet för helåret 2003 positivt med ca 10 MSEK. För mer information kontakta: Meda Anders Lönner, VD tel. +46 8 630 19 00 Pharmalink Bengt Julander, Styrelseordförande tel. +46 8 587 718 00 MEDA AB (publ) - det svenska specialty pharmaföretaget. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinskteknisk utrustning i Norden, England, Tyskland och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. Pharmalink AB - är ett specialty pharmabolag som utvecklar och marknadsför specialistläkemedel i samarbete med svensk sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Dokument & länkar