Medas nyemission fulltecknad

Report this content

Medas nyemission fulltecknad Medas nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare blev fulltecknad och har inbringat cirka 125 Mkr före emissionskostnader om cirka 5 Mkr. Av emissionen tecknades 99,2 procent med företrädesrätt. Totalt omfattar emissionen 1 644 420 aktier och antalet aktier i Meda uppgår efter nyemissionen till 8 222 101. "Det är mycket glädjande att i det närmaste alla aktieägare har deltagit i nyemissionen. Dessutom har intresset för teckning av aktier utan företrädesrätt varit stort. Aktieägarna i Meda har visat sitt förtroende för företaget och dess utveckling som specialty pharmaföretag", kommenterar Medas VD, Anders Lönner. Det höga deltagandet i emissionen innebär att endast en mycket begränsad andel aktier (ca 13 500) i emissionen finns kvar att fördela till de aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Dessa aktier kommer att fördelas till aktieägare som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i förhållande till deras tidigare ägarandelar i Meda. Styrelsen har dock beslutat att varje aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt som lägst tilldelas 10 aktier. Solna onsdagen den 22 januari 2003 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, VD tel. +46 8 630 19 00 Anders Larnholt, Investor Relations tel. +46 8 630 19 62 MEDA AB (publ) - det svenska specialty pharmaföretaget. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinskteknisk utrustning i Europa med egen representation i Norden, England och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00990/wkr0002.pdf

Dokument & länkar