Mediphore-Biotechnologie AG och Meda AB (publ) tecknar långsiktig strategisk allians

Mediphore-Biotechnologie AG och Meda AB (publ) tecknar långsiktig strategisk allians Mediphore-Biotechnologie och Meda har idag tecknat ett långsiktigt avtal om en strategisk allians avseende utvecklingen och kommersialiseringen av Mediphores Osteomycin@ och andra produkter relaterade till infektioner i skelettet. Osteomycin@ är en unik patenterad produkt för behandling av skelettinfektioner. Mediphore har nyligen slutfört en framgångsrik klinisk studie i fas 2. Produkten består av inplanterbar benstruktur, som bl a fungerar som bärare av antibiotika som t ex Vancomycin@ eller Tobramycin@. Produkten placeras i infektionsområdet och ger därmed en hög och långvarig koncentration av antibiotika lokalt. Osteomycin@ stimulerar även tillväxten av ny frisk benmassa och behöver inte avlägsnas. Mediphore-Biotechnologie är ett österrikiskt bioteknikföretag som utvecklar nya produkter innehållande antibiotika, främst för behandling av beninfektioner. Dr. Heinz Winkler, chef för R&D och forskningsansvarig för Osteomycin@ är också styrelseordförande för Austrian Tissue Bank" och Secretary General för European Association of Tissue Banks. Dr. Andreas O. Tobler, VD för Mediphore-Biotechnologie: "Vi är mycket nöjda med att få tillgång till Medas goda kunskaper inom klinisk prövning och marknadsföring. Mediphore är ett bioteknikföretag i expansionsfas med fokus på vävnadsmodellering och tekniker för "drug delivery". Osteomycin@ är ett stort medicinskt framsteg i frontlinjen. Världsmarknadspotentialen uppskattas överskrida 1-1.5 miljarder USD. Meda kommer att bistå Mediphore med erfarenhet och kunskap för den fortsatta utvecklingen av produkten. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Medas experter. Detta är Mediphores första strategiska allians. Diskussioner med en annan potentiell partner med världsledande position har inletts." Anders Lönner, Medas koncernchef: "Detta avtal är väl i linje med Medas strategi att identifiera och inlicensiera produkter med stort vetenskapligt och medicinskt värde i sen utvecklingsfas. Vi är mycket imponerade av de visade kliniska effekterna för Osteomycin@. Detta är ett område med stort medicinskt behov." Meda har fått exklusiva marknadsföringsrättigheter i de nordiska och baltiska länderna, Polen och Ryssland. För ytterligare information kontakta: Meda AB Bernt Everts Med dr, Tel. +46 8 630 Medicinsk chef 19 00 Anders Lönner, VD Tel. +46 8 630 19 00 Meda AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Meda AB (publ) marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i Norden och Baltikum. Mediphore-Biotechnologie AG är ett biotekniskt företag med säte i Wien, Österrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar