Sista dag för handel med Medfield BTA den 6 februari 2019

Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission, för vilken teckningsperioden löpte ut den 9 januari 2019, är nu registrerad hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tillförde Medfield cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 6 februari 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 8 februari 2019 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 12 februari 2019.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 924 151,7 kronor fördelat på 25 655 356 aktier.

Om Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som utvecklar medicinteknisk utrustning baserat på mikrovågsteknologi och har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos av stroke och traumatiska hjärnskador möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande, ökar livskvalititeten och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för både vård och samhälle.

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar