Delårsrapport ett 2017

Report this content

FINANSIELL ÖVERSIKT 2017-01-01 – 2017-03-31

 Periodens nettoomsättning uppgick till 1,6 MSEK (0,2 MSEK)

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,7 MSEK (-1,5 MSEK)

 Balansomslutningen uppgick till 13,0 MSEK (6,8 MSEK)

 Resultat per aktie: -3,20 SEK (-1,73 SEK)

 Soliditet 92,5% (90,0%)

VD-ord

Årets första kvartal har varit spännande och givande för bolaget. Vi har genomfört en företrädesemission, nylanserat och uppdaterat vår webbutik iElektronik.se och sett vår omsättning öka med 871% gentemot motsvarande period under föregående år. Det som kanske är mest glädjande för bolaget är att vi, genom våra inköps- och försäljningsportaler samt offentliga undersökningar, märker att intresset för att sälja och köpa begagnad elektronik fortsätter att öka. Vi är idag Sveriges ledande aktör inom att köpa och återvinna mobiltelefoner från privatpersoner men vi upplever att vi fortfarande bara börjat skrapa på ytan av en enorm marknad. Varje år köper över 3 miljoner svenskar en ny mobiltelefon och då genomsnittssvensken har sin mobiltelefon i cirka 1,5 år innebär att en enorm mängd telefoner blir liggande hemma i en byrålåda. Dagens telefoner har dock en längre livslängd än så då de både är förhållandevis lätta att både reparera och uppdatera. Du kan i princip göra samma sak med en 2 år gammal telefon idag som du kan med en helt ny. Allt fler börjar inse fördelarna, både ekonomiskt och miljövänligt, med att köpa och sälja begagnade mobiltelefoner. Verksamhetsåret 2017 fick en spännande start då bolaget genomförde en företrädesemission som inbringade 12,8 MSEK. Kapitaltillskottet ger oss möjligheter att marknadsföra oss i större utsträckning och på så sätt fastställa vår status som marknadsledande och marknadsdrivande. Mobilåtervinnings inköpsportaler skall vara det självklara valet om man som privatperson vill sälja sin mobiltelefon över internet. Vi lanserade sedan en uppdaterad version av vår webbutik iElektronik.se. Webbutiken har fått sig ett ansiktslyft, fler kringprodukter och en mer användarvänligt layout. I samband med lanseringen så säljer iElektronik numera även begagnade datorer. En tidig indikation pekar mot en stor ökning i antal sålda kringprodukter sedan nylanseringen. Den stora omsättningsökningen gentemot motsvarande period under föregående år är glädjande att se. Det vittnar om vilka stora steg bolaget och ger oss en framtidstro på det vi gör. Framöver kommer bolaget fortsätta satsa mer på marknadsföring för att på så sätt få verksamheten och omsättning att fortsätta växa. Vår marknadsföringsplan innefattar idag bland annat nationell TV, webb-tv, Google och sociala medier och vi utvärderar ständigt våra metoder för att nå ut till så många kunder som möjligt. Bolaget har även under en längre tid sett över möjligheterna att erbjuda en komplett företagslösning för att på så kunna locka företag att använda vår tjänst i större utsträckning. Vi är övertygade om att många företag inser fördelarna med att återvinna sina telefoner hos oss, både ur ekonomisk och miljöinriktad synvinkel. Vår förhoppning är att börja skriva avtal om hanteringen av begagnade mobiltelefoner med ett antal företag inom kort. Bolaget ser fortsatt positivt på framtiden och den finansiella målsättningen att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017 kvarstår. På återhörande, Robin Vestersten

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017

Prenumerera