Lägesuppdatering Mobilåtervinning

Bolaget börjar se resultat av den marknadsföring som skett senaste tiden i bland annat nationell TV. Antalet kunder som gjort beställningar i våra inköpsportaler har ökat med 252 % senaste 30 dagarna gentemot föregående 30 dagar. Antalet inköpta enheter har under samma period ökat med 117 %.

Antalet inköpta enheter har ökat markant för varje månad som gått under det senaste året vilket bolaget ser som glädjande. Den kraftiga ökningen ser vi som ytterligare ett bevis på att bolagets affärsidé ligger helt rätt i tiden. Bolaget kommer även framöver marknadsföra sig nationellt för att fortsätta öka inköpen och att säkerställa sin position som ledande och drivande på en marknad under kraftig tillväxt.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017

Prenumerera

Dokument & länkar